Цена по мерни единици в ценова листа

Интерфейс за цени по мерни единици. Състои се от Данни за артикула (1), Мерки (2) и История (3):

Данни за артикула (1)

В полето получавате основна информация за артикула:

  • Код на артикула
  • Име на артикула
  • Бранд
  • Категория
  • Описание

Мерки и цени (2)

Първо в полето виждате отношението на мерните единици една към друга.

В полето за Цени може да сложите цени на мерните единици с двоен клик върху полетата, а отделно може да определите и период на валидност на текущите цени чрез поставяне на чекър в „Период“.

История (3)

В полето се показва информация за промяна на цените във времето с точен час, дата и потребител, направил промяната.

Всички промени се запазват с бутон Потвърди.

Редакция