Добавяне / редакция Ценова листа

Интерфейс за добавяне/редакция на ценова листа. Състои се от Данни (1) и Описание (2):

Данни (1)

В Данни (1) въвеждате информацията за ценовата листа, като има и няколко чекъра, които определят функционирането й. Всички полета са задължителни за въвеждане

ПолеОписаниеДопълнително описание
КодВъвеждате код на ценовата листа. Задължително за въвеждане.
ИмеВъвеждате име на ценовата листа.Задължително за въвеждане.
ТипИзбирате типа на ценовата листа- стандартна или калкулируема. Задължително за избор.
Стандартните ценови листа са такива, в които въвеждате директната цена. Калкулируемите ценови листи използват за база Стандартна ценова листа и чрез формула по модела на Microsoft Excel увеличават или намаляват въведените цени.
ВалутаИзбирате валута на ценовата листа. Задължително за избор.

От чекбокса “Цена с данъци” се указва дали цените в ценовата листа са крайните с ДДС.

От чекбокса „Ценова листа Клиенти“ указвате дали ще се използва за Клиенти. Сложен е чекър по подразбиране, когато въвеждате/редактирате ценова листа за Клиент. Аналогично, когато създавате ценова листа за Доставчици, имате чекър „Ценова листа Доставчици“.

От чекбокса „Използва се в складови наличности“ управлявате дали ценовата листа ще е видима в интерфейсите за складова наличност.

Описание (2)

В полето попълвате описание в свободен текст. Не е задължително за попълване.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция