Добавяне на сет артикули към Ценова листа

Този интерфейс показва списък с вече съществуващите шаблони, които може да добавите към ценовата листа с бутона .

Редакция