Добавяне / редакция на сесия

Интерфейсът се състои от Данни (1) и Редове (2):

Данни (1)

Задължително трябва да попълните:

  • Име – име на ценовата сесия;
  • Код – код на ценовата сесия.

Освен това, можете да зададете времева рамка за ценовата сесия като добавите от дата/до дата от календара и да добавите описание в свободен текст.

Редове (2)

В полетата за редове трябва да бъдат въведени ценовите политики към сесията, както и да бъдат подредени по по приоритет. За целта, първо трябва да създадете ред от политики, което става от бутона (+) Добави ред. След това ще ви се покаже списък с вече създадените ценови политики, от които може да избирате. Чрез бутона (+) на избрания ред ценова политика я добавяте в сесията. Може да добавите няколко политики, а щом приключите с добавянето, трябва да натиснете бутона Затвори, за да се върнете към първоначалния интерфейс за създаване на сесия.

След като се добавили политиките, може да ги подредите по приоритет в Редовете (2) чрез стрелките нагоре и надолу на всеки ред или да ги изтриете при нужда.

За да добавите нов ред към ценовата сесия, използвайте бутона Добави нов ред във Футъра на интерфейса.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция