Сесии в Политики

Този интерфейс ви позволява да създавате ценови сесии. Екранът е разделен на Хедър (1) и Списък (2):

Хедър (1)

В Хедъра виждате бутон Нова ценова сесия, който ви позволява да добавите ценова сесия

Списък (2)

Списъкът се състои от всички ценови сесии, които сте въвели в системата. Таблицата съдържа следните колони:

КолонаОписание
КодКод на ценовата сесия
ИмеИме на ценовата сесия
От дата Датата, от която е валидна ценовата сесия
До дата Датата, до която е валидна ценовата сесия

Можете да извършвате следните действия по списъка:

Редакция