Редактиране на правило в политики

В зависимост от избраното правило, ще ви се покажат различни интерфейси. С всички видове правила се работи по един и същи начин- с мултиселект избирате всички, за които се отнася правилото. Ако искате да изберете конкретно- слагате чекър пред името му. Това се настройва за всеки избран по-рано критерий.

Редакция