Добавяне / редакция на политика

Интерфейсът се състои от Данни (1), Вид политика (2) и Правила (3):

Данни (1)

Задължително трябва да попълните:

 • Код;
 • Име;
 • Приложимо за Ред от документ или за Документ. Това определя на каква база ще се изчислява отстъпката.

Освен това, можете да зададете времева рамка за ценовата политика като добавите от дата/до дата от календара и да добавите описание в свободен текст.

Вид политика (2)

В зависимост от това дали е приложимо за ред или документ има различни видове политики.

 • Приложимо за ред:
  • Процент – Задължително трябва да попълните проценти и да изберете сума/количество.
   • Сума – Задължително трябва да попълните цена за ред/документ. Може да изберете ограничение на сумата.
   • Количество – Може да изберете ценовата политика да е валидна само за определено количество.
  • Цена – Задължително трябва да попълните цена и да изберете дали да е за сума/количество.
  • Брой – Задължително трябва да попълните Количество за купуване и Количество за плащане.
  • Стока – Може да изберете ограничение на сумата и трябва да изберете валута. За да добавите артикули трябва да натиснете бутона + Артикул. В дясната част на екрана ще излезе списък с артикулите, който ще ви позволи да ги добавите. Когато сте добавили всички артикули, които желаете, можете да затворите списъка с бутона (X) горе в дясно.
 • Приложимо за документ:
  • Процент – Задължително трябва да попълните проценти и да изберете сума/количество.
   • Сума – Задължително трябва да попълните цена за ред/документ. Може да изберете ограничение на сумата.
   • Количество – Може да изберете ценовата политика да е валидна само за определено количество.

Правила (3)

Правилата са критериите, по които ще се прилага отстъпката. Може да изберете едно, две или повече правила от списъка, като те се прилагат заедно:

 • Брандове
 • Артикули
 • Изключени артикули
 • Типове артикули
 • Категории артикули
 • Сетове артикули
 • Артикули по доставчик
 • Артикули по производител
 • Клиенти
 • Типове клиенти
 • Клиентски статус

Имайте предвид, че допълнителните критерии, по които се оказва една политика, стесняват множеството от резултати. Ако изберете критерий А и критерий Б, резултатът е всички елементи, които отговарят и на условието А и на условието Б.

Всички промени се запазват с бутон Потвърди.

След като сте задали правилата, трябва да се върнете в Работния панел на предния интерфейс със списък на ценовите политики и да зададете конкретните елементи на правилата от бутона за редакция на правило. Така, ако сте избрали правило по брандове, например, трябва да посочите по кои брандове ще важи политиката.

Редакция