Политики

Ценовите политики указват какви са специалните условия за формиране на цени в продажби на база определени правила по:

 • Брандове
 • Артикули
 • Изключени артикули
 • Типове артикули
 • Категории артикули
 • Сетове артикули
 • Артикули по доставчик
 • Артикули по производител
 • Клиенти
 • Типове клиенти
 • Клиентски статус

Всички правила могат да бъдат допълващи се, тоест, можете да настроите отстъпка по конкретен клиент и по определен артикул, например. Политиките се прилагат върху вече определената от ценовата листа цена. След настройката на политиката, трябва да я въведете в Ценова сесия, за да може да бъде приложена.

Интерфейсът за Ценови политики е разделен на Хедър (1), Филтър (2), Списък с ценови политики (3) и Работен панел (4):

Хедър (1)

В Хедъра (1) има два бутона- Добавяне, който ви отваря интерфейс за създаване на нова ценова политика и Преиндексиране.  

Филтър (2)

Чрез задаване на критерии във Филтъра управлявате резултатите в Списък с ценови политики (3). Може да филтрирате по дати, период, а в полето за свободно търсене- по код или име на политика. Освен това, има и чекър ‘Покажи архивираните“, който ще прибави към списъка и архивираните политики.

Списък с ценови политики (3)

Списъкът показва намерените политики по зададените критерии от Филтъра. Състои се от таблица с три колони:

КолонаОписание
КодКод на ценовата политика
ИмеИме на ценовата политика
Отваря ценовата политика в Работен панел (4)

Работен панел (4)

В Работния панел на избраната ценова политика ще видите списък с приложените правила по нея, както и възможност да извършвате следните действия:

БутонДействие
Отваряте интерфейс за редакция на ценова политика.
/ Спирате/стартирате ценовата политика.
Архивирате ценовата политика.
Изтривате ценовата политика.

Ако искате да редактирате правило, трябва да използвате долния бутон за редакция при списъка с правила. С него ви се отваря интерфейс за редактиране на правило.

Редакция