Настройка на лимити по клиент

Интерфейс за редакция/настройка на лимити по клиенти. Състои се от Лимити (1), Настройки (2) и История (3):

Лимити (1)

В полетата трябва да изберете какви ще са условията на лимита:

ПолеОписание
ФирмаИзбирате към коя собствена фирма ще е асоцииран лимита. Полето е задължително за попълване.
ТипИзбирате тип на лимита:
– по фактурирани стоки. Лимитът ще се изчислява на база финансови документи.
– по продадени стоки. Лимитът ще се изчислява на база продажби.
В зависимост от зададени тип, системата ще прави проверка на базата на финансов документ или продажба. Задължително за избор.
ВалутаИзбирате валута на лимита. Задължително за избор.
Стойност на лимитаВъвеждате стойност на лимита. Задължително за избор.

Чекър Блокиране на операцията при достигнат лимит управлява това дали системата ще спира дадена операция (фактура или продажба) при достигнат лимит. Например, ако сте задали лимит по продадени стоки 100 лв., а клиентът вече има продадени стоки за 80 лв, при опит за създаване на продажба за повече от 20 лв., системата ще спре процеса чрез грешка.


Чекър Блокиране при наличие на закъсняло вземане управлява това дали системата ще блокира операциите, ако клиентът има неплатени задължения. При сложен чекър ще се появи поле за Допълнителни дни за плащане. Те са различни от дните за Срок за плащане на фактурата и не са обвързани с него, а се използват само за дни за блокиране на клиента.

Чекърите управляват възможността да се спират операции при достигнат лимит, но ако те не бъдат сложени, системата само ще ви информира, че лимитът е достигнат, но няма да спре процеса.

При сложени чекъри операциите могат да бъдат потвърдени, въпреки достигнатите лимити, само от потребителите, които имат право за нарушаване на лимити.

Настройки (2)

В Настройки (2) може да зададете допълнителни условия към клиента като Ценова листа по подразбиране и Срок за плащане, дни на финансовите документи. Полетата не са задължителни.

История (3)

В полето виждате история по лимита с данни за потребител, дата и час, както и информация за направените промени.

Всички промени се запазват с бутон Потвърди.

Ако искате да премахнете въведените данни, натиснете Изтриване.

Ако искате да се върнете в предния интерфейс, без да правите промени, натиснете бутон Затвори.

Редакция