Лимити по продажби

Интерфейс за настройка и управление на лимити по продажби/клиенти. Състои се от Хедър (1), Филтър (2) и Списък (3):

Хедър (1)

В Хедъра виждате името на интерфейса.

Филтър (2)

Чрез филтъра, първо, може да филтрирате резултатите в Списъка (3) и, второ, да правите проверка дали вече има създаден лимит по клиент. Може да филтирате по име на клиент, фирма и потребител.

Ако в системата няма създаден лимит по даден клиент, то в Хедъра (1) ще ви се появи бутон Добавяне. С него може да настроите лимита от този интерфейс.

Списък (3)

В Списъка първоначално ви се зареждат всички въведени лимити по клиенти, но резултатите могат да бъдат филтрирани по критериите във филтъра. Таблицата съдържа следните данни:

КолонаОписание
КлиентПоказва име на клиента.
ЕИКПоказва ЕИК на клиента.
ФирмаПоказва собствена фирма.
ТипПоказва типа на лимита:
– По продадени стоки
– По фактурирани стоки
ВалутаПоказва валута на лимита.
ЛимитПоказва стойност на лимита.
Период на плащанеПоказва зададения период на плащане в дни в лимита.
Променено отПоказва потребителят, направил последната промяна по лимита.
Променено наПоказва дата и час на последната промяна по лимита.

По списъка може да извършвате следните действия:

Редакция