Застраховки / застрахователни полици

Интерфейсът се състои от Хедър (1) и Списък (2):

Хедър (1)

В Хедъра виждате името на интерфейса и бутон за Добавяне на нова полица.

Списък (2)

В Списъка виждате вече създадените полици с информация и възможни действия за тях. Таблицата съдържа следните данни:

Възможните действие по таблицата са:

  • Бутон за ъплоуд
  • Бутон за сваляне
  • Плюс бутон
  • Бутон за редакция- отваря за редакция полицата.
Редакция