Бонус точки – Карти

Интерфейс за бонус точки по карти. Състои се от Хедър (1) и Списък (2):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и бутон за добавяне на нова карта за бонус точки.

Списък (2)

В Списъка (2) виждате вече създадените карти и информация за тях. Таблицата дъръжа следните колони:

КолонаОписание
НомерНомер на карта.
КлиентПоказва име на клиента.
Отваря досие на клиента.
ФирмаПоказва фирма, собственик на картата.
Натрупани точкиПоказва брой на натрупаните точки по картата.
Използвани точкиПоказва брой на използваните точки по картата.
Оставащи точкиПоказва брой на оставащите точки по картата. Смята се като от натрупани точки се иваждат използваните.

Възможните действия, които може да извършвате по списъка са:

  • – отваря интерфейс за промяна на бонус точки.
  • – отваря интерфейс за прехвърляне на бонус точки към друг клиент.
  • – отваря интерейс за редакция на карта.
  • – отваря интерфейс за история на промо карта.
  • /– променя статуса на картата и я прави активна/неактивна.
  • – изтрива данните за картата. Карта може да изтрива само в случвай, че не е използвана и по нея не са натрупвани точки.
Редакция