Dashboard Мениджмънт

Оперативен екран Мениджмънт съдържа концентрирана и графично оформена информация за:

– продажби и печалби по магазин, търговец, категории, артикули,
– финансова графика приходи/разходи по периоди,
– вземания и задължения по контрагенти,
– паричен и очакван паричен поток
– ликвидност и стойност на складовата наличност;

Предназначен е за използване от потребителите в роли на мениджъри, като информацията може да се филтрира по следните начини:

 • по период
  • последните 10 дни
  • последните 30 дни
  • последните 8 седмици
  • последните 6 месеца
  • последните 12 месеца
 • по Обект
  • Регион
  • Магазин
  • POS
  • Офис
Редакция