Справки Таргети

Интерфейс за обобщена информация за справки таргети по продажби. Екранът е разделен на няколко части: Хедър (1), Филтър (2), Резултати по месеци (3), Резултати по тримесечия (4), Резултати по полугодия (5) и Резултати по година (6).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутони за Експорт в xls и за Преизчисляване на справката.

Филтър (2)

Във Филтъра (2) избирате Година, по коя справка Таргети искате да ви се покажат данни и един/няколко/всички месеци от съответната година. Филтрирането на информацията се стратира с бутон Лупа, а Хиксът изчиства всички зададени филтри.

В следващите секции получавате обобщена информация за таргетите, планираните и изпълнените продажби. Бутоните в горните десни ъгли на секциите ви позволяват да уголемите списъка или да го експортнете в xls.

Резултати по месеци (3)

Справката показва сравнение между въведения таргет от Тагети Задаване и направените продажби за периода. Таблицата съдържа следните данни:

КолонаОписание
ТаргетПоказва името на таргета, зададен в справката.
Планирано по месец Показва зададената стойност по таргета за конкретния период.
Изпълнено по месецПоказва сумата без ДДС на направените продажби в конкретния период.
% по месецПроцент изпъление на таргета за конкретния период.

Резултати по тримесечия (4)

Справката показва сравнение между въведения таргет от Тагети Задаване и направените продажби за периода. Таблицата съдържа следните данни:

КолонаОписание
ТаргетПоказва името на таргета, зададен в справката.
Планирано по тримесечиеПоказва зададената стойност по таргета за конкретния период.
Изпълнено по тримесечиеПоказва сумата без ДДС на направените продажби в конкретния период.
% по тримесечиеПроцент изпъление на таргета за конкретния период.

Резултати по полугодия (5)

Справката показва сравнение между въведения таргет от Тагети Задаване и направените продажби за периода. Таблицата съдържа следните данни:

КолонаОписание
ТаргетПоказва името на таргета, зададен в справката.
Планирано по полугодиеПоказва зададената стойност по таргета за конкретния период.
Изпълнено по полугодиеПоказва сумата без ДДС на направените продажби в конкретния период.
% по полугодиеПроцент изпъление на таргета за конкретния период.

Резултати по година (6)

Справката показва сравнение между въведения таргет от Тагети Задаване и направените продажби за периода. Таблицата съдържа следните данни:

КолонаОписание
ТаргетПоказва името на таргета, зададен в справката.
Планирано по годинаПоказва зададената стойност по таргета за конкретния период.
Изпълнено по годинаПоказва сумата без ДДС на направените продажби в конкретния период.
% по годинаПроцент изпъление на таргета за конкретния период.

Редакция