Справка Продажби

Това е интерфейс на който можете да намерите обобщена информация за вашите продажби, както и да генерирате справки по различни критерии. Екранът е разделен на няколко части: Хедър (1), Филтър (2), Графика (3) и Резултат (4) и Разпределение (5):

В Хедъра (1) виждате три бутона, които скриват и показват съответно Графика, Разпределение и Филтъра.

Филтърът (2) ви позволява да генерирате справки за извършените продажби на базата на специфични критерии. Опциите са описание по-долу:

Опция Описание
От дата/До датаФилтрирате на базата на това кога се е състояла продажбата
Резултати/ТабовеПозволява ви да персонализирате Резултата. Избирате табовете, които искате да видите.
Групирай поПозволява ви да изберете по какво искате да групирате продажбите
Фирма Позволява ви да изберете фирмата, направила продажбата
Офис Позволява ви да изберете офиса, от който е направена продажбата
ТърговецПозволява ви да изберете търговеца, направил продажбата
Регион Позволява ви да изберете продажби по регион
Магазин Позволява ви да изберете магазина, където е направена продажбата
POS Позволява ви да изберете POS-а, от който е направена продажбата
Тип клиентиПозволява ви да изберете тип клиент
Клиент Позволява ви да изберете клиент
Холдинг Позволява ви да изберете холдинг
Тип артикулПозволява ви да изберете тип артикул
ШаблонПозволява ви да изберете шаблон
Фактириране Позволява ви да изберете финансов документ
Плащане Позволява ви да изберете начин на плащане – По банков път, в брой и т.н.
Групи Позволява ви да изберете групи (ако такива са въведени в системата)
Бранд Позволява ви да изберете бранд
ТърсенеКомбинирано поле за търсене

Графиката (3) представя информация за продажбите. Имате радио бутони, които позволяват да изберете дали искате да графиката да представя дневни, седмични или месечни данни за продажбите. Ще трябва да натиснете бутона за търсене във Филтъра, ако искате да обновите графиката. Имате още един бутон, който ви позволява да видите графиката с натрупване.

Резултатът (4) ще бъде списък с продажбите на база критериите, които сте посочили. По подразбиране системата ще ви покаже следните колони:

Колона Описание
Код Код на артикул
Име Име на артикул
Бранд Бранд на артикул
Мярка Мярка на артикул
Количество Наличното количество от артикул
СумаСумата на артикула
% Процент от продажба

Ако искате да получите повече информация за продажбите си, има чекбоксове, които добавят колони в списъка с резултати:

Колона Описание
ДетайлноДетайлна информация за артикула
Цена с данъциЦена с данъци
Брой операции и редовеБроят операции и редовете в тях (две колони)
Изписано количествоКоличеството, което е било изписано
Фактурирано количествоКоличеството, което е било фактурирано
Разходи и ПечалбаРазходи и печалба от продажбата
Фактурирано и платеноКоличеството, което е било фактурирано и платено

Разпределението (5) представя продажбите ви по количество. Задръжте курсора върху различните парчета, за да получите повече информация. Външният кръг представя информация за зададения период, а вътрешният кръг – за предишния период.

Редакция