Продажби по дата на създаване

Интерфейс за оперативна дейност по продажбите. Тук получавате информация за продажбите и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Водещото в справката е възможността да филтрирате продажби по дата на създаване на документа и по дата на документ. Тъй като една продажба може да бъде създадена на 01.01.2021г., но да е с дата на документ 12.12.2021г., с тази справка се предоставя още една възможност да проследявате коя продажба кога се обработва.

Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1)Филтър (2) и Резултат (3).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутони за скриване и показване на Филтъра (2) и Графиката.

Филтър (2)

Системата предоставя различни начини за филтриране на продажбената информация, идваща от един или няколко канала. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

Важно! Двата филтъра по дата могат да се прилагат едновременно!

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Период, Създадено на Избирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат продажбите. Работи по дата на създаване на продажбата.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички продажби до днешна дата, от първата въведена продажба в системата, независимо с каква дата е тя.
От дата
До дата
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат продажбите. Работи по дата на създаване на продажба.
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат продажбите. Работи по дата на продажба.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички продажби до днешна дата, от първата въведена продажба в системата, независимо с каква дата е тя.
От дата
До дата
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат продажбите. Работи по дата на продажба.
ОфисФилтрирате по офис, от който са създадени продажбите.
POSФилтрирате по POS, от който са създадени продажбите.
Тип клиентФилтрирате по Тип клиент, към който са създадени продажбите.
КлиентФилтрирате по конкретен клиент, към който са създадени продажбите.
Тип продажбаФилтрирате по Тип на продажбата, с който са създадени продажбите.
ТърговецФилтрирате по Търговец, избран в продажбите.
ФактуриранеФилтрирате по Начин на фактуриране, с който са създадени продажбите.Възможните опции са:
– Фактура
– Разписка
– Касов бон
ПлащанеФилтрирате по Начин на плащане, с който са създадени продажбите.
СтатусФилтрирате по Статус на продажбата, който може да бъде Приключен/ Анулиран/ Активен.
ПриключенПриключена продажба е тази, по която:
– Има издаден финансов документ за цялата сума и цялото количество от продажбата.
– Има направено изписване за цялото количество от продажбата.
– Има направено плащане за цялата сума на финансовия документ.
АнулиранПродажбата е анулирана.
АктивенАктивна продажба е тази, по която не е направено едно или повече от следните действия::
– Не е издаден финансов документ за цялата или част от сумата и/или количеството по продажбата.
– Не е направено плащане за цялата или част сумата на финансовия документ при пълно фактуриране на продажбата.
– Не е изписано цялото или част от количеството в продажбата.

При избор на филтър по статус Активен, ще ви се появят още 6 допълнителни опции във филтъра:
– Фактурирани
– Изписани
– Платени
– Нефактурирани
– Неизписани
– Неплатени
Тях може да включвате заедно за още по-добър поглед, като те работят на принципа на допълващо съвпадение („и“, а не „или“) , например:
– Само фактурирани- ще ви покаже само продажби с издаден финансов документ.
– Фактурирани и неплатени обаче, ще ви покаже продажбите с издаден финансов документ, по който няма плащане.
– Фактурирани, неплатени и изписани ще ви покаже продажбите с издаден финансов документ, по който няма плащане, обаче са изписани.
ВидФилтрира по вид на документа.Възможните опции са:
– Продажби – показва само продажби, но и такива със сторнирания
– Сторнирания на продажби – показва само сторнирания на продажби
– Продажби със сторниране – показва само продажби, които имат сторнирания.

Резултат (3)

Намерените документи според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за продажбите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с продажби, тя съдържа следните колони:

КолонаОписание
НомерНомер на продажба
ДатаДата на продажбата
Създадено наДата на създаване на продажбата
Показва информация за редовете на продажбата с:
– Код
– Име
– Количество
– Изписано
КлиентКонтрагент на продажбата
Отваря досие на контрагент
Филтрира по контрагент
ВалутаВалута на продажбата
СумаСума на продажбата с данъци
Отваря досие на продажба
Отваря интерфейс за Фактуриране на продажби

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
ТипТип продажба, избрана в продажбата от номенклатурата с Типове продажби.
Тип на сторниранеТип на сторнирането – ценово или стоково.
ФирмаФирма на продажбата
ОфисОфис, от който е направена продажбата.
POSPOS, от който е направен продажбата.
ТърговецТърговец, който е избран в продажбата.
Номер на контрагентаНомер на продажбата на контрагента
Дата за експедицияДата за експедиция, избрана в продажбата
ДоговорИме и Номер на договор, към който е направена продажбата
ФинансиПоказва с какви начин на фактуриране, начин на плащане и данъчна сделка е създадена продажбата.
ДоставкаПоказва избран начин на доставка и адрес за доставка от продажбата.
Блокирани в складПоказва склада, в който са блокирани артикулите.
ОписаниеПопълненото описание на продажбата.
БележкаПопълнената бележка в продажбата.
СвързаниПоказва номерата на всички свързани операции с продажбата. С кликане върху номера ви се отваря досието на свързаната операция.
ЦенаОбща цена на всички редове в продажбата без данъци.
ФактурираноСума на продажбата, за която има издаден финансов документ.
ПлатеноСума на продажбата, за която има издаден платежен документ.
ИзписаноКоличество в продажбата спрямо количество, което е извадено от склада с изписване.
ЗаявеноКоличество от продажбата, заявено за обслужване чрез Поръчка.
Сумирай в BGN или валутаСумира всички продажби в долната част на таблицата.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за продажбите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират продажбите:

Цвят на продажбения документОписание
ЧервенПродажбата е анулирана.
ЗеленПродажбата е приключена, по нея:
– Има издаден финансов документ за цялата сума и цялото количество от продажбата.
– Има направено изписване за цялото количество от продажбата.
– Има направено плащане за цялата сума на финансовия документ.
ЧеренПродажбата е активна, по нея не е направено едно или повече от следните действия:
– Не е издаден финансов документ за цялата или част от сумата и/или количеството по продажбата.
– Не е направено плащане за цялата или част сумата на финансовия документ при пълно фактуриране на продажбата.
– Не е изписано цялото или част от количеството в продажбата.

Редакция