POS продажба

Бързи клавиши

  • q or Q – приключва продажбата
  • ENTER – добавя артикул от баркод
  • нагоре/надолу – мести маркирания ред
  • +/- – увеличава/намалява количествтото с едно
  • v or V – трие ред
  • наляво – премества следваща продажба / създава нова продажба (ако е включен режим на множество продажби)
  • надясно – премества предишна продажба (ако е включен режим на множество продажби)
  • № на фискална паметномер на бон (025785980000550) – сторниране на указания бон
Редакция