Добавяне на редове от операции за Сторниране

Интерфейсът се състои от Филтър (1) и Списък (2):

Филтър (1)

Филтърът (1) се състои от следните компоненти, с които управлявате Списъка (2):

ФилтърОписание
От дата
До дата
Филтрирате на базата на това каква е датата на продажбата, която искате да сторнирате.
ТърговецФилтрирате на базата на посочен Търговец на продажбата.
Търсене АртикулСвободно търсене на артикул по код или име.
Разширен филтърДобавя допълнителни филтри по:
– Категории
– Бранд
– Характеристики
– Доставчик

Ключово за фукнционалността е управлението на начина за показване на резултат – по артикули или по операции във Филтъра (1). В зависимост от избраното, Списъкът (2) ще ви покаже различен резултат:

Списък по артикули (2)

Системата ви показва Списък (2) с всички артикули, които са продадени на Контрагента:

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
МяркаМярка на артикула
КоличествоКоличество на артикула от всички направени продажби в избрания период.
СумаСумата с ДДС на продажбите от всички направени продажби , включващи артикула в избрания период.
Код доставчикОпционално може да добавите и колона с код на доставчика на артикула.

След като сте избрали артикул, който ще сторнирате ценово или стоково, трябва да изберете и конкретен документ. За целта, трябва да натиснете на стрелката в края на реда, която ще ви пренасочи в интерфейса за избирането му.

За всеки вид кредитиране интерфейсът съдържа списък с продажби със следните колони:

КолонаОписание
Номер на документаНомер на продажбата, с която сте продали артикула на клиента
ДатаДата на продажбата
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
ОписаниеОписание на артикула
MяркаМярка на артикула
КоличествоОригиналното количество в продажбата- например имате продадени 5 бр. лаптопа, тук ще пише 5.
Сторно количествоПоказва какво е максималното количество, което може да сторнирате.
При ценово сторниране винаги е 1, например – имате продадени 5 лаптопа на обща стойност 10 000 лв. Количеството винаги ще е 1, защото ще добавите само един ред в сторното с някаква стойност.

При стоково сторниране сторно количеството ще е равно на продаденото количество, например имате продадени 5 лаптопа на обща стойност 10 000 лв. Ако искате да кредитирате 2 бр. от 5-те, то в реда на сторнирането ще трябва да добавите един ред с 2бр. латопи на обща стойност 4 000лв.
СумаСума на продажбите
Сторно сумаПоказва каква е максималната сума, която може да сторнирате.

Избирате от коя продажба/кои продажби ще сторнирате чрез поставяне на чекъри в Списъка, след което добавяте реда с бутон Потвърди. Когато сте приключили с добавянето, затваряте интерфейса за Избиране на артикули/операции и в Сторнирането посочвате колко броя ще сторнирате в колона Сторно количество (за стоково) или каква цена ще кредитирате в колона Сторно сума (за ценово). 

Списък по операции (3)

Изгледът по операции е същият като втората стъпка в изгледа по артикули. С него се работи по същия начин и съдържа следните колони:

КолонаОписание
Номер на документаНомер на продажбата, с която сте продали артикула на клиента
ДатаДата на продажбата
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
ОписаниеОписание на артикула
MяркаМярка на артикула
КоличествоОригиналното количество в продажбата- например имате продадени 5 бр. лаптопа, тук ще пише 5.
Сторно количествоПоказва какво е максималното количество, което може да сторнирате.
При ценово сторниране винаги е 1, например – имате продадени 5 лаптопа на обща стойност 10 000 лв. Количеството винаги ще е 1, защото ще добавите само един ред в сторното с някаква стойност.

При стоково сторниране сторно количеството ще е равно на продаденото количество, например имате продадени 5 лаптопа на обща стойност 10 000 лв. Ако искате да кредитирате 2 бр. от 5-те, то в реда на сторнирането ще трябва да добавите един ред с 2бр. латопи на обща стойност 4 000лв.
СумаСума на продажбите
Сторно сумаПоказва каква е максималната сума, която може да сторнирате.

Избирате от коя продажба/кои продажби ще сторнирате чрез поставяне на чекъри в Списъка, след което добавяте реда с бутон Потвърди. Когато сте приключили с добавянето, затваряте интерфейса за Избиране на артикули/операции и в Сторнирането посочвате колко броя ще сторнирате в колона Сторно количество (за стоково) или каква цена ще кредитирате в колона Сторно сума (за ценово). 

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция