Досие на Разпределяне на допълнителни разходи

Интерфейс за досие на Разпределяне на допълнителни разходи. Състои се от Хедър (1), Данни (2), Редове (3), Суми (4), Описание и Бележка (5), Табове (6) и Бутони (7):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате номер, дата и статус на документа.

Данни (2)

В Данни (2) се намира контрагента, дата, създател и валута на документа.

Редове (3)

В Редове (3) са разпределените разходи, като таблицата съдържа следните данни:

КолонаОписание
КодКод на артикула, върху който е разпределен разхода.
КатегорияКатегория на разпределения разход.
ОписаниеОписание на реда.
МяркаНе е приложимо.
КоличествоНе е приложимо.
ЦенаЦена
СумаОбща сума на разпределението.
Отваря информация за реда, откъдето ще достъпите документа, към който е направено разпределението.

Суми (4)

Полето показва информация за сума и данък на всички редове от документа.

Описание и Бележка (5)

Полето показва въведените Описание и Бележка в документа, ако има такива. Описанието се визуализира в печатните бланки, а Бележката- не.

Табове (6)

В зависимост от правата, които имате, юе ви се покажат следните табове:

ТабОписание
Свързани операцииСписък с различните свързани операции към документа.
Счетоводни записи
Прикачени файловеПоказва списък с прикачените файлове към документа, както и възможност да се качат такива.
ИсторияИсторията на документа – дали е бил редактиран, анулиран и т.н.

Бутони (7)

Бутоните най-отдолу служат за:

БутонОписание
РедакцияРедактиране – редактирате документа.
Анулиране – анулирате документа.
Изтриване – изтривате документа.
ЗатвориЗатваряте досието на документа.
Редакция