Разходи по продажби

Интерфейс за оперативна дейност по разпределяне на допълнителни разходи по продажбите, състоящ се от списък с разходни финансови документи, въведени с категория/категории, отбелязани като „Разход за продажби“. Чрез функционалността за разпределяне на индиректни разходи натрупвате допълнителна себестойност към артикулите.

Важно! Разпределянето на индиректни разходи в системата при документи Поръчки и Продажби се случва ПО ЦЕНА, а не по количество. Тоест, колкото по-висока е цената на артикула в продажбата, толкова повече индиректен разход ще натрупа.

Можете да филтрирате резултатите на базата на различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и син бутон, който скрива и показва Филтъра (2).

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо финансовите си документи и да следите дали вече са разпределени и по кой документ, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Резултат– Изглед Документи (3.1)
 Изглед Редове от документи (3.2)
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
От дата – До датаИзбирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат финансовите документи. Работи по дата на документ.
ОфисФилтрирате по офис, в който са въведени финансовите документи.Избирате офиса, в който е въведен документа. Ако на потребител не е дадено правото да вижда конкретен офис, то той няма да вижда този офис в менюто.
ДоставчикФилтрирате по конкретен доставчик, издал финансовите документи.
Тип документФилтрирате по Тип на финансовия документ.Възможните опции са:
– Фактура разход, включва Дебитно известие за разход, Кредитно известие за разход и Фактура за разход
– Проформа разход
– Разписка разход, включва Дебитна разписка за разход, Кредитна разписка за разход и Разписка за разход.
– Данъчен документ, включва Митническа декларация.
Начин на плащанеФилтрирате по начин на плащане, с който е създаден финансовия документ.Избирате по банка, в брой, POS и т.н. в зависимост от въведените начини на плащане в системата.
Тип данъчна сделкаФилтрирате по типа на данъчната сделка, заложен във финансовия документ.Избирате Продажби, Продажба без ДДС, Продажби в ЕС, Продажба извън ЕС и т.н. в зависимост от въведените данъчни сделки в системата.
ВалутаФилтрирате по валута на финансовия документ.
СтатусФилтрирате по Статус на финансовия документ, който може да бъде Разпределен/ Неразпределен.
РазпределенФинансовият документ е закачен индиректно.
НеразпределенФинансовият документ все още не е закачен индиректно.

Важно:

За да ви се покажат въведените финансови документи от даден офис, трябва да имате права да виждате офиса!

В интерфейса се показват само разходни финансови документи, създадени с разходна категория, която е отбелязана за разпределяне „разход за продажби“!

Резултат (3)

Намерените документи/редове от документи според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за финансовите документи, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с финансови документи, съдържащ следните колони:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на финансовия документ.
Номер на документаПоказва номера на финансовия документ.
ДатаПоказва дата на финансовия документ.
ДоставчикПоказва контрагента във финансовия документ.
Отваря досие на контрагент.
Филтрира по контрагент.
ВалутаВалута на финансовия документ.
СумаСума на всички редове във фактурата без данъци.
ДанъциСума на данъците в документа.
ОбщоСума на документа с данъци.
За разпределение в BGNКолко от общата сума на фактурата е въведена с категория за разпределяне на разходи по продажби.
РазпределениеПоказва номера на документа за разпределение на разходи, ако има такъв. Номерът е и линк, така че с кликане върху тях ви се отваря досието на разпределянето на разходи.
Отваря интерфейс за индиректно разпределяне на финансови документи
Разкача разпределението, премахва индиректната връзка между финансовия документ и продажбата.
Отваря досие на финансов документ.

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
ФирмаПоказва в коя фирма е въведен финансовия документ.
ОфисПоказва в кой офис е въведен финансовия документ.
Тип данъчна сделкаПоказва избраният тип данъчна сделка на финансовия документ.
ОписаниеПоказва въведеното описание към финансовия документ.
БележкаПоказва въведената бележка към финансовия документ.
Сумирай в BGNДобавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумите в колони:
– Сума
– Данъци
– Общо

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако един финансов документ има 3 реда с 3 реда с различни категории за разпределяне по продажби, то тук те ще са на три различни реда. Таблицата по редове съдържа следните колони:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на финансовия документ.
Номер на документаПоказва номера на финансовия документ.
ДатаПоказва дата на финансовия документ.
ДоставчикПоказва контрагента във финансовия документ.
Отваря досие на контрагент.
Филтрира по контрагент.
ОписаниеПоказва описание на реда на финансовия документ.
ИмеПоказва име на артикула/услугата.
ВалутаВалута на финансовия документ.
МяркаПоказва мярка.
КоличествоПоказва количество на артикула/услугата.
ЦенаПоказва цена на артикула/услугата/реда без данъци.
ДанъкПоказва данъци на артикула/услугата/реда.
СумаПоказва цена с данъци на артикула/услугата/реда.
РазпределениеПоказва номера на документа за разпределение на разходи, ако има такъв. Номерът е и линк, така че с кликане върху тях ви се отваря досието на разпределянето на разходи.
Отваря интерфейс за индиректно разпределяне на финансови документи
Разкача разпределението на реда, премахва индиректната връзка между финансовия документ и продажбата.
Отваря досие на финансов документ.

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
ФирмаПоказва в коя фирма е въведен финансовия документ.
ОфисПоказва в кой офис е въведен финансовия документ.
КатегорияПоказва с коя категория е въведен реда към финансовия документ.
ДокументиПоказва свързаните документи към реда.
Сумирай в BGNДобавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумите в колони:
– Сума
– Данъци
– Общо

Кратко описание стъпка по стъпка на процедурата по разпределяне на разходи по продажби:

  1. Влизате в Разходи по продажби, откъдето филтрирате информацията и намирате финансовия документ/ реда на финансовия документ, който искате да разпределите индиректно.
  2. Натискате бутон на желания финансов документ/ред от финансов документ.
  3. Използвате филтрите и намирате продажбите/редовете от продажби, върху които искате да разпределите допълнителен разход в поп-ъпа за Разпределяне на разходи.
  4. Маркирате всяка една продажба/ ред от продажба, върху които искате да разпределите допълнителен разход.
  5. Натискате бутон Потвърди, който разпределя допълнителния разход.
  6. Това генерира документ Разпределение на допълнителни разходи, който се вижда в таб Свързани операции в досието на продажбата.
  7. Всички вече разпредени индиректни разходи, както и финансови документи, които все още не са разпределени, може да откриете в Разходи по продажби
  8. Може да разкачите вече разпределен разход чрез бутон на реда на желания документ и после отново да повторите стъпки от 1 до 5, ако се налага.
Редакция