Импорт на редове от Excel

Интерфейсът се състои от полета Тип (1) и Управление на файлове (2):

Тип (1)

В секция Тип (1) трябва да определите кой код- този на артикула или този на доставчика, ще е водещ в качването на артикули и кой код ще използвате при попълване на екселския файл за импорт.

Управление на файлове (2)

В секция Управление на файлове (2) се качват и изтриват файловете за импорт.

Накратко, качването на файлове става по два начина:

  • Качване на файлове чрез привлачване
    Намерете файла, който искате да качите в своя компютър или друго устройство, което използвате. Натиснете и задръжте бутона на мишката или друго посочващо устройство върху него, за да го „хванете“. Чрез привлачване го преместете в сивото поле и го „пуснете“ с освобождаване на бутона. Поставянето на файла директно го качва в системата и той се нарежда в списъка в дясното поле.
  • Качване на файлове чрез бутон Choose Files
    Натиснете бутона Choose Files. Той ще ви отвори директорията на вашия компютър или друго устройство, което използвате. Намерете желания файл, маркирайте го и потвърдете качването. Потвърждението директно качва файлът в системата и той се нарежда в списъка в дясното поле.

Подробни инструкции как се работи с прикачени файлове може да прочетете тук.

С бутоните в долната част на интерфейса Потвърждавате или Отказвате импорта, а с бутон Свали бланка може да свалите бланката в екселски файл, която да обработите и да качите по някой от гореописаните начини.

Бланка за импорт в Продажба

Файлът съдържа следните колони:

КолонаОписаниеТип
КодКод на артикула или Код на доставчика- според избраното в Секция Тип (1)Задължително за попълване
Мярка МяркаЗадължително за попълване
Количество КоличествоЗадължително за попълване
Цена ЦенаЗадължително за попълване
Партида ПартидаНе е задължително, ако артикулът е без партиди

Възможно е вашият файл за импорт да съдържа различни колони като срок на годност, материал, цвят и т.н. заради специфични характеристики на артикулите на вашата система.

Бланка за импорт в Преместване

Файлът съдържа следните колони:

Колона ОписаниеТип
Код Код на артикулаЗадължително за попълване
СкладПодсклад на склада, от който местите артикулитеКод на подсклада/име на подсклада, от който излизат артикулите
Количество Количество за преместванеЗадължително за попълване
Партида ПартидаНе е задължително, ако артикулът е без партиди

Възможно е вашият файл за импорт да съдържа различни колони като срок на годност, материал, цвят и т.н. заради специфични характеристики на артикулите на вашата система.

Бланка за импорт на единични количества в Преместване/Ревизия

Бланката съдържа само с една колона- Код артикул/Баркод. Попълването й се случва чрез баркод четец чрез маркиране на множество баркодове/кодове на артикули. Когато импортнете файла, системата автоматично ще ги групира в преместването.

Редакция