Добавяне / Редакция на ред в Продажба

Интерфейс за добавяне на ред към продажба, след като сте избрали конкретен артикул или услуга.

Екранът е разделен на няколко части: Данни за реда (1), Артикули в BOM (2), Отстъпка по реда (3) и Описание (4), Сума (5) и Обобщена информация за артикула/услугата(6).

Данни за реда (1)

В секция Данни за реда (1) попълвате следните полета, отнасящи се за това какво количество на каква цена/по коя ценова листа продавате:

ПолеОписание
КоличествоКакво количество добавяте от избраната мярка на артикул/услуга
МяркаВ каква мярка ще е артикула/услугата
Ценова листаПоказват ви се всички ценови листи, които имате право да използвате. Избирате желаната от списъка и тя автоматично зарежда цените.
Ако имате конфигуриран достъп до специалната ценова листа „Специфична цена“, можете сами да решава каква да е цената- полето „Цена“ става свободно за писане.
ЦенаЦена за едно количество от избрания артикул/услуга без данъци
ОбщоОбща цена за цялото количество без данъци= Цена* Количество

Артикули в BOM (2)

Тази секция ви се появява, когато изберете BOM артикул за продаване. В Артикули в BOM (2) ви се показват съставните части на избрания BOM-а. Имайте предвид, че продажбата на различни артикули като комплект се случва на една обща цена на BOM-a.

Отстъпка по реда (3)

Имате възможност да дадете отстъпка на реда чрез поставяне на чекър в Отстъпка по реда (3). Имайте предвид, че тези отстъпки са въпрос на конфигурация и трябва да са ви дадени права да работите с тях. Ако имате права, ще ви се появят следните полета:

ПолеОписание
ПроцентПроцент отстъпка. Системата автоматично ще изчисли останалите две полета, в зависимост от въведената цена в Данни за реда (1). Максималната стойност на полето е 100.
ОтстъпкаОтстъпка на база единична цена. Системата автоматично ще изчисли останалите две полета, в зависимост от въведената цена в Данни за реда (1). Максималната стойност на полето е единичната цена без данъци.
Сума отстъпкаСума отстъпка база обща цена (единична цена*количество) без данъци. Системата автоматично ще изчисли останалите две полета, в зависимост от въведената цена в Данни за реда (1). Максималната стойност на полето е общата цена без данъци.

Описание (4)

В полето се попълва автоматично описанието на артикула/услугата,. В случай, че не е попълнено предварително, потребителят може да го попълни в свободен текст. Полето не е задължително.

Сума (5)

Полетата в Сума (5) събират въведените данни в горните секции и генерират обобщена информация за сумите на реда:

ПолеОписание
Минимална ценаПоказва минималната цена на артикула, ако има такава.
Цена, след отстъпки:Изчислява се на база въведена цена в Данни за реда (1) и Отстъпки (3). Показва цената без данъци след отстъпка за 1 количество.
Отстъпка,%:Колко е отстъпката в проценти, въведена в Отстъпки (3).
Отстъпка:Колко е отстъпката за едно количество, въведена в Отстъпки (3).
Сума отстъпка:Колко е общата отстъпка за цялото количество, въведена в Отстъпки (3).
Сума, валутаОбща сума без данъци (количество*единична цена без данъци). Ако знаете тази сума, може да пишете директно в нея.
Данъци, % данъкСума на данъка и стойността му в проценти според зададената данъчна ставка.
Сума с данъциКрайна сума (единична цена с данъци* количество). Полето е свободно за писане и може да пишете директно в него, ако знаете крайната сума. Системата ще пренесе данните по другите полета.

Обобщена информация за артикула/услугата(6)

В тази секция ще намерите обобщена информация за артикула/услугата от номенклатурата, който добавяте. Полето е само информативно и не може да променяте нищо от него. Съдържа следната информация:

ПолеОписание
КодКод на артикула/услугата
ИмеИме на артикула/услугата
БрандБранд на артикула/услугата
КатегорияКатегория на артикула/услугата
ОписаниеОписание на артикула/услугата

Над информативното поле ще се появят допълнителни чекъри при някои условия:

  • Наличности POS– появява се при условие, че сте избрали директно предаване на стоката. Ако сложите чекър, таблицата под информативното поле ще ви се появи таблица със следните колони:
КолонаОписание
СкладПоказва в кой склад е наличен избрания артикул. Показва само склада, вързан към Пос-а.
ПодскладПоказва в кой подсклад се намират наличностите от избрания артикул.
ПлощадкаПоказва на кои складови площадки се намират наличностите от избрания артикул.
ПартидаПоказва партиди на наличните артикули.
Срок на годностПоказва срок на годност на наличните артикули.
МяркаМярка на избрания наличен артикул.
КоличествоНалично количество от избрания артикул.
БлокираниКолко броя от избрания артикул са блокирани в склада към ПОС-а.
  • Чекър Наличности ви зарежда таблица под информативното поле, което ви показва списък със складовете и наличностите в тях на избрания артикул. Имайте предвид, че се показват складовете, за които са ви дадени поне права да ги виждате, а не всички складове в системата.
КолонаОписание
СкладИме на склада
МяркаМярка на артикула
НаличностКолко наличности има в склада от избрания артикул в мярката
БлокираниКолко от артикула са блокирани в склада
СвободниКолко от артикула са свободни ( наличности-блокирани)
ВходящиКолко от артикула са наредени да влязат в склада с доставки.
ИзходящиКолко от артикула са наредени да излязат от склада с експедиции.
БалансБаланс= Количество + Входящи – Изходящи – Блокирани.
  • Чекър Предишни продажби ви се появява, само ако на клиентa, който сте избрали и преди сте продавали същия артикул/услуга. Показва ви се таблица със следните колони:
КолонаОписание
НомерНомер на продажба
ДатаДата на продажба
POSПОС, от който е направена продажбата
МяркаМярка на артикула/услугата
КоличествоПродадено количество от артикула/услугата
ЦенаНа каква единична цена без данъци е продаден артикула/услугата в конкретната продажба.
СумаКаква е сумата на продадените артикули на една и съща цена. Количество*цена = сума

Само на клиент „Разни“ или т.нар. „клиент на дребно“ няма да ви се заредят никакви предишни продажби. Ако искате да направите подобна справка, моля отидете в Справка Продажби.

  • Чекър Аналози ви се показва, ако избрания артикул/услуга има въведен аналог. Имате възможност да заместите първоначално избрания артикул/услуга с аналога му от зеления бутон + в началото на таблицата. Таблицата съдържа следните колони:
КолонаОписание
КодКод на аналогичния артикул/услуга
ИмеИме на аналогичния артикул/услуга
МяркаМярка на аналогичния артикул/услуга
НаличностНаличност на аналогичния артикул (сбор от наличностите във всички складове, които имате права да виждате)
БлокираниКолко от наличния аналогичен артикул са блокирани
СвободниКолко от наличния аналогичен артикул са свободни (количество- блокирани)
Редакция