Смяна на клиент на Продажба

Интерфейсът за смяна на клиент в продажба се състои от две полета Клиент (1) и Смяна на клиент (2):

В поле Клиент (1) се показва старият клиент на продажбата, а в Смяна на клиент (2) трябва да намерите и посочите новия клиент, с който иксате да направите смяната.

Промяната на клиента се запазва с бутон Потвърди.

Важно! Смяна на клиент в продажба се прави само в текущ месец!

Ако продажбата ви е приключена, имате финансов документ и изписване към нея, трябва да направите следното:

1. Разкачате финансовия документ.

2. Изтривате изписването към продажбата.

3. Сменяте данните за клиента в продажбата.

4. Сменяте данните за клиента във фактурата.

5. Възстановявате връзката между продажбата и фактурата.

6. Правите наново изписването.

Редакция