Плащане на продажба

Интерфейс за плащане на финансов документ. Използва се за разплащане на финансови документи, свързани или не с продажба/поръчка. Състои се от Метаданни (1), Операции (2), Сума (3) и Футър (4):

Метаданни (1)

В полето за Метаданни (1) интерфейсът показва контрагента на плащането, типа на документа, който се плаща, като по подразбиране е избран документ, от който сте стартирали процеса. В зависимост от чекърите, които поставяте в тип на финансовия документ, се управляват Операциите (2).

Имате възможност към плащането в брой да добавите (или напълно да платите документа чрез) плащане чрез ПОС терминал с поставяне на отметка в полето.

В дясната част от списъка определяте валутата, в която ще се извърши плащането, както и касата, в която ще бъде отразено то.

Операции (2)

В зависимост от избрания тип на финансов документ за плащане, в полето Операции (2) ще ви се наредят всички документи, които не са напълно или частично платени. Избирането на финансов документ за плащане става чрез поставяне на чекър в квадратчето на реда му. Тогава ви се активира и възможността за писане в колона Плащане, като може да посочите по-малка, равна или по-голяма сума.

Списъкът с Операции (2) се състои от следните колони:

КолонаОписание
Номер на документаПоказва номер на финансовия документ.
Отваря досие на финансовия документ.
ДатаПоказва дата на финансовия документ.
ТипПоказва тип на финансовия документ – Фактура/Разписка/Касов бон.
Начин на плащанеПоказва начина на плащане, първоначално избран във финансовия документ.
Издадена отПоказва потребителят, издал финансовия документ.
ВалутаПоказва валута на финансовия документ.
СумаПоказва цялата сума на финансовия документ.
За плащане Показва колко остава за плащане по финансовия документ.
ПлащанеВ полето посочвате колко искате да платите по финансовия фокумент. Първоначално, при поставяне на чекър за избор на документа, се пренася цялата сума от поле „За плащане“, но вие може да я промените.
Баланс след плащанетоКаква част от сумата остава да бъде платена след като бъде отразено плащането.

След като сте избрали финансов документ се активира и полето Сума (3), където също може да посочите размера на плащането.

Важно! Задължително въвеждайте всички суми с точки – 10.10, а не със запетаи – 10,10.

Сума (3)

Секция Сума (3) ви дава информация за общата сума на плащането, което създавате:

ПолеОписание
Избрани за плащанеОбщата сума на избраните суми по финансови документи.
Платено в брой/Платено по ПОССума на плащането. Минималната стойност е 0.01.

Важно! Задължително въвеждайте всички суми с точки – 10.10, а не със запетаи – 10,10.

Футър (4)

Във Футъра (4) освен бутоните за Потвърждение или Отказване на документа, в дясно се намира и информация за статуса на сумите:

  • Платено – обща сума на въведеното плащане
  • За плащане – обща сума на разпределените плащания по финансови документи
  • Ресто

В зависимост от начина на добавяне на плащане, от избрания тип, както и от сумите, които добавяте, стойностите във Футъра (4) се изчисляват автоматично след всяка промяна. Може да го използвате като удобен ориентир, защото е с фиксирано място, независимо колко реда финансови документи имате.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция