Корекция на количествата

Интерфейс за корекция на количества. С него може да се извърши подмяна на артикул, промяна на неговото количество или премахване на един или повече артикули.

Ако към документа, който коригирате, вече има създадени следващи операции ( складова операция или издаване на финансов документ) и направите подмяна, корекция или изтриване на количествата, то системата ще промени всички свързани операции с новите данни.

Интерфейсът се състои от Списък (1) със следните данни:

КолонаОписание
КодКод на артикула.
ИмеИме на артикула.
Инфо бутонОтваря досие на артикула.
ПартидаПоказва партида на артикула, ако има такава.
МяркаМярка на артикула.
Свързани операцииПоказва списък с всички свързани операции към документа. Номерата са линкове към досиетата им.
ФактураПоказва дали има издаден финансов документ с Да/Не.
КоличествоКоличество на артикула. С двоен клик активирате полето и посочвате новото количество на артикула.
Ако имате финансов документ, няма да може да коригирате количеството, а само да направите промяна.
Бутон за замяна на артикул. Отваря номенклатурата, откъдето може да изберете с кой артикул да замените сегашния.

С бутон Изтриване може да премахнете един или повече артикули от операциите, като първо трябва да маркирате излишните редове и след това да натиснете бутона.

Редакция