Заявка по Продажба

Интерфейс за заявяване на количества по продажба. Състои се от Редове (1), показващи артикулите, които следва да бъдат заявени:

В случай, че имате повече от един артикул за заявяване, пред всеки ред ще ви се появи поле, в което да посочите кой ред от продажбата искате да заявите. Списъкът се състои от следните колони, показващи информация за артикула:

КолонаОписание
КодКод на артикула.
ИмеИме на артикула.
Отваря досие на артикула.
Допълнителна мяркаДопълнителна мярка на артикула.
КоличествоКоличество в допълнителната мярка на артикула.
МяркаМерна единица, използвана в продажбата.
КоличествоКоличество в продажбата.
Заявено количествоКоличество, което вече е било заявено за обслужване.
Количество за заявяванеКоличество, което искате да заявите. С двоен клик редактирате данните в полето и да посочвате нужното количество за заявяване.

Към информацията за артикулите може да добавите и следните допълнителни колони:

КолонаОписание
ОписаниеОписание на артикула.
БрандБранд на артикула.
КатегорияКатегория на артикула.

С бутон Потвърди изпращате въведените количества като чакащи в интерфейса Заявки за обслужване, откъдето могат да бъдат поръчани от Доставчик или преместени от друг склад, където са налични.

С Отказ се връщате в предния интерфейс, без да правите никакви промени.

Редакция