Експорт на продажби

Интерфейсът за експорт на редове от Продажби. Състои се от Полета (1) и Бутони (2).

Полета (1)

В Полета (1) управлявате каква информация искате да съдържа файла ви за експорт. Полетата са колони във файл тип XLS или елемент във файл тип CSV. Те са два вида:

1. Колони, които задължително присъстват в експорта:

  • Вид документ
  • Номер
  • Дата
  • Контрагент
  • Контрагент ЕИК или ЕГН
  • Име артикул
  • Бранд
  • Категория
  • Описание, ред на документ
  • Валута
  • Валутен курс
  • Сума
  • Данъци
  • Всичко

2.Колони, които може да включите в експорта при нужда:

  • Всички (ще маркира абсолютно всички полета и ще ги изтегли във файла)
  • Тип продажба
  • Тип сторниране
  • Контрагент ДДС
  • Офис, място на издаване
  • Магазин
  • POS
  • Търговец
  • Договор
  • Тип данъчна сделка
  • Процент данък
  • Начин на фактуриране
  • Начин на плащане
  • Начин на доставка
  • Адрес за доставка
  • Държава
  • Област
  • Населено място
  • Адрес
  • Пощенски код
  • Телефон
  • eMail
  • Бележка
  • Код артикул
  • Количество
  • Цена преди отстъпка, единична
  • Отстъпка, единична, сума
  • Цена, единична
  • Сума преди отстъпка
  • Отстъпка, сума

Бутони (2)

След като сте избрали кои полета ви трябват в експорта, може да го стартирате с един от двата бутона- Експорт в XLS или Експорт в CSV.

С бутон Затвори затваряте от интерфейса след като сте свалили файловете или ако няма да предприемате никакво действие.

Редакция