Финансова връзка на ред в продажба

Интерфейс за финаносово разпределение на ред в продажба. Състои се от Директна връзка (1), Индиректна връзка (2), Информация (3) и Бутони (4):

Директна връзка (1)

В полето се визуализира финансовия документ, закачен директно към реда на продажбата/поръчката. Това е например Фактурата, с която фактурирате продажбата на клиента. Полето ви показва информация за документа като:

 • Тип на операцията – Фактура/Касов бон/Разписка/Проформа
 • Номер на финансовия документ
 • Дата на финансовия документ
 • Описание
 • Количество
 • Валута
 • Стойност на разпределението
 • , отварящ досието на финансовия документ
 • Бутон за разкачане/закачане на финансовата връзка

Индиректна връзка (2)

В полето се визуализират финансовите документи, закачени индиректно към реда. Те натрупват допълнителни разходи. Полето ви показва информация за документа като:

 • Тип на операцията – Фактура/Касов бон/Разписка/Проформа
 • Номер на финансовия документ
 • Дата на финансовия документ
 • Описание
 • Количество
 • Валута
 • Стойност на разпределението
 • , отварящ досието на финансовия документ
 • Бутон за разкачане/закачане на финансовата връзка

Информация (3)

Полето показва подробна информация за разпределенията към реда.

Бутони (4)

С първия бутон може да закачите директно финансов документ към реда.

С втория бутон Закачи допълнителен разход може да закачите индиректно финансов документ към реда.

С бутон Затвори излизате от интерфейса.

Редакция