Блокиране / отблокиране по Продажба

Интерфейс за блокиране/отблокиране на количества по продажби. Състои се от Наличност (1), Склад (2) и Наличност в склад за блокиране (3):

Наличност (1)

Първото поле показва каква е наличността от артикулите, които искате да блокирате в складовете, за които имате права. Списъкът съдържа следните колони с информация:

КолонаОписание
КодКод на артикул.
ИмеИме на артикул.
Отваря досие на артикул.
СкладовеКоличеството на колоните и варира според дадените ви права. Колоните показват складове и наличност в тях от конкретния артикул.

Склад за блокиране (2)

От падащо меню избирате в кой склад искате да блокирате количествата.

Наличност в склад за блокиране (3)

След като сте избрали склад за блокиране, системата ви показва допълнителна информация за състоянието на количествата в него в следните колони:

КолонаОписание
КодКод на артикул.
ИмеИме на артикул.
Отваря досие на артикул.
МяркаМярка на артикула за блокиране.
НужноКоличество, което ще заявите за блокиране.
БлокираниКоличеството на вече блокираните артикули в склада.
НаличностНаличност на артикула в склада.
СвободниКолко от артикулите са останали свободни за продажба. Изчислява се като разлика между Налични и Блокирани.

Блокирането се потвърждава с бутон Потвърди, а Затвори ви връща в предния интерфейс, без да правите никакви промени.

Отблокирането на количества по продажби изисква само потвърждаване.

Редакция