Продажби

Интерфейс за оперативна дейност по продажбите. Тук получавате информация за продажбите и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон с падащо меню, което ви позволява да създадете Продажба или Сторниране на Продажба. Синият бутон скрива и показва Филтъра (2).

В Хедъра има и трети бутон- Експорт на продажби, който е активен единствено при условие, че сте указали във Филтъра (2), че резултатът ви ще е по Редове от документи.

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо продажбите си, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на продажбената информация, идваща от един или няколко канала. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
РезултатИзглед Документи (3.1)
Изглед Редове от документи (3.2)
Изглед Артикули (3.3)
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат продажбите. Работи по дата на продажба. Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички продажби до днешна дата, от първата въведена продажба в системата, независимо с каква дата е тя.
От дата
До дата
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат продажбите. Работи по дата на продажба.
ОфисФилтрирате по офис, от който са създадени продажбите.
POSФилтрирате по POS, от който са създадени продажбите.
Тип клиентФилтрирате по Тип клиент, към който са създадени продажбите.
КлиентФилтрирате по конкретен клиент, към който са създадени продажбите.
Тип продажбаФилтрирате по Тип на продажбата, с който са създадени продажбите.
ТърговецФилтрирате по Търговец, избран в продажбите.
ФактуриранеФилтрирате по Начин на фактуриране, с който са създадени продажбите. Възможните опции са:
– Фактура
– Разписка
– Касов бон
ПлащанеФилтрирате по Начин на плащане, с който са създадени продажбите.
СтатусФилтрирате по Статус на продажбата, който може да бъде Приключен/ Анулиран/ Активен.
ПриключенПриключена продажба е тази, по която:
– Има издаден финансов документ за цялата сума и цялото количество от продажбата.
– Има направено изписване за цялото количество от продажбата.
– Има направено плащане за цялата сума на финансовия документ.
АнулиранПродажбата е анулирана.
АктивенАктивна продажба е тази, по която не е направено едно или повече от следните действия::
– Не е издаден финансов документ за цялата или част от сумата и/или количеството по продажбата.
– Не е направено плащане за цялата или част сумата на финансовия документ при пълно фактуриране на продажбата.
– Не е изписано цялото или част от количеството в продажбата.

При избор на филтър по статус Активен, ще ви се появят още 6 допълнителни опции във филтъра:
– Фактурирани
– Изписани
– Платени
– Нефактурирани
– Неизписани
– Неплатени
Тях може да включвате заедно за още по-добър поглед, като те работят на принципа на допълващо съвпадение („и“, а не „или“) , например:
– Само фактурирани- ще ви покаже само продажби с издаден финансов документ.
– Фактурирани и неплатени обаче, ще ви покаже продажбите с издаден финансов документ, по който няма плащане.
– Фактурирани, неплатени и изписани ще ви покаже продажбите с издаден финансов документ, по който няма плащане, обаче са изписани.
ВидФилтрира по вид на документа. Възможните опции са:
– Продажби – показва само продажби, но и такива със сторнирания
– Сторнирания на продажби – показва само сторнирания на продажби
– Продажби със сторниране – показва само продажби, които имат сторнирания.

Резултат (3)

Намерените документи/редове/артикули/услуги според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за продажбите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с продажби, тя съдържа следните колони:

КолонаОписание
НомерНомер на продажба
ДатаДата на продажбата
Показва информация за редовете на продажбата с:
– Код
– Име
– Количество
– Изписано
КлиентКонтрагент на продажбата
Отваря досие на контрагент
Филтрира по контрагент
ВалутаВалута на продажбата
СумаСума на продажбата с данъци
Отваря досие на продажба
Отваря интерфейс за Фактуриране на продажби

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
ТипТип продажба, избрана в продажбата от номенклатурата с Типове продажби.
Тип на сторниранеТип на сторнирането – ценово или стоково.
Фирма Фирма на продажбата
Офис Офис, от който е направена продажбата.
POSPOS, от който е направен продажбата.
Търговец Търговец, който е избран в продажбата.
Номер на контрагента Номер на продажбата на контрагента
Дата за експедиция Дата за експедиция, избрана в продажбата
ДоговорИме и Номер на договор, към който е направена продажбата
Финанси Показва с какви начин на фактуриране, начин на плащане и данъчна сделка е създадена продажбата.
Доставка Показва избран начин на доставка и адрес за доставка от продажбата.
Блокирани в склад Показва склада, в който са блокирани артикулите.
Описание Попълненото описание на продажбата.
Бележка Попълнената бележка в продажбата.
Свързани Показва номерата на всички свързани операции с продажбата. С кликане върху номера ви се отваря досието на свързаната операция.
ЦенаОбща цена на всички редове в продажбата без данъци.
Фактурирано Сума на продажбата, за която има издаден финансов документ.
Платено Сума на продажбата, за която има издаден платежен документ.
Изписано Количество в продажбата спрямо количество, което е извадено от склада с изписване.
ЗаявеноКоличество от продажбата, заявено за обслужване чрез Поръчка.
Сумирай в BGN или валутаСумира всички продажби в долната част на таблицата.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за продажбите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират продажбите:

Цвят на продажбения документОписание
ЧервенПродажбата е анулирана.
ЗеленПродажбата е приключена, по нея:
– Има издаден финансов документ за цялата сума и цялото количество от продажбата.
– Има направено изписване за цялото количество от продажбата.
– Има направено плащане за цялата сума на финансовия документ.
ЧеренПродажбата е активна, по нея не е направено едно или повече от следните действия:
– Не е издаден финансов документ за цялата или част от сумата и/или количеството по продажбата.
– Не е направено плащане за цялата или част сумата на финансовия документ при пълно фактуриране на продажбата.
– Не е изписано цялото или част от количеството в продажбата.

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако една продажба има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда. В Хедъра (1) ще ви се появи и бутон Експорт на продажби.

Таблицата по редове съдържа следните колони:

КолонаОписание
Номер на документаНомер на продажба
ДатаДата на продажбата
КлиентКонтрагент на продажбата
Отваря досие на контрагент
Филтрира по контрагент
КодКод на артикула/услугата
ИмеИме на артикула/услугата
Отваря досие на артикула/услугата
ВалутаВалута на продажбата
МяркаМярка на артикула/услугата
КоличествоКоличество на артикула/услугата от продажбата
СумаСума с данъци на артикула/услугата от продажбата
Отваря досие на продажбата

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
Тип Тип продажба, избрана в продажбата от номенклатурата с Типове продажби.
Фирма Фирма на продажбата
Офис Офис, от който е направена продажбата.
POS POS, от който е направена продажбата.
Търговец Търговец, който е избран в продажбата.
Дата за експедиция Дата за експедиция, избрана в продажбата
Доставка Показва избран начин на доставка и адрес за доставка от продажбата.
ПартидаПартида на артикула, избран в продажбата.
Описание Описание на артикула/услугата
Описание док. Описание на продажбата
БележкаБележка в продажбата.
СвързаниПоказва номерата на всички свързани операции с продажбата. С кликане върху номера ви се отваря досието на свързаната операция.
Цена Показва цена на реда без данъци и добавя:
– Единична цена
– Данък
Фактурирано Сума на реда от продажбата, за която има издаден финансов документ.
Платено Сума на реда от продажбата, за която има издаден платежен документ.
Изписано Количество на реда от продажбата спрямо количество, което е извадено от склада с изписване на същия ред.
Сумирай в BGN или валутаСумира всички редове от продажби в долната част на таблицата.

Резултат по Артикули (3.3)

В таблицата ще ви се появят резултати по артикули. Ако имате 5 продажби, съдържащи един и същ артикул, то тук те ще са обединени в 1 ред. Списъкът показва обобщените количества от продажбите на артикулите.

Препоръчваме, ако имате продажби в различни валути на едни и същи артикули/услуги, да изберете Валута на продажбата във Филтъра (2), за да получите акуратна информация и в двете колони Сума и Цена.

КолонаОписание
КодКод на артикула/услугата
ИмеИме на артикула/услугата
Отваря досие на артикула/услугата
МяркаМярка на артикула/услугата
КоличествоКоличество на артикула/услугата от продажбите в дадения период и според зададените филтри
Цена, оригинална валутаСумата на всички цени без данъци във валута от продажбите в дадения период и според зададени филтри
Цена, BGNСумата на всички цени без данъци в лева от продажбите в дадения период и според зададени филтри
Сума, оригинална валутаОбща сума с данъци във валута от продажбите в дадения период и според зададени филтри
Сума, BGNОбща сума с данъци в лева от продажбите в дадения период и според зададени филтри
ИзписаноИзписано количество от артикула за всички продажби в дадения период и според зададените филтри
Остава за изписванеКакво количество не е изписано количество от артикула за всички продажби в дадения период и според зададените филтри
НаличниНалично количество в складовете, които имате право да виждате. Колоната показва обща наличност на складовете – блокирано количество.

Редакция