Създаване на Оферта

Интерфейс за създаване на оферта. Екранът е разделен на няколко части: Хедър (1), Контрагент (2), Фирмени данни (3), Начин на предаване (4), Финансов документ (5), Плащане (6), Данни за документа (7), Редове (8), Тотал (9), Описание и Бележка (10) и Конфигурация на начина за добавяне на редове (11).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на документа, който създавате и два бутона за Потвърждаване и Отказване.

Контрагент (2)

В секцията Контрагент (2) можете да изберете вече съществуващ контрагент (Търсене) или да добавите нов (Създаване). Можете да видите и досието на контрагента, както и да го редактирате.

Фирмени данни (3)

Във Фирмени данни (3) трябва да изберете POS-ът, от който ще продавате, Тип на продажбата и Търговец на продажбата.

Всички опции на Начин на предаване (4), Финансов документ (5), Плащане (6) зависят от настройката на Типа на продажбата, която сте избрали.

Направените настройки в офертата не са окончателни, те не генерират последващи документи. Всички избрани опции се пренасят в продажбата, когато офертата бъде преобразувана в такава. В продажбата могат да бъдат сменени.

Начин на предаване (4)

В секция Предаване (4) избирате начин на предаване на стоката. Възможните начини са следните:

ОпцияОписание
ДиректноПредаването на стоката е веднага- клиентът си взима стоката.
От складИзползва се в случай, че клиентът отиде до склада, за да вземе стоката.
ДоставкаСтоката ще бъде доставена на клиента. Ако изберете тази опция, ще ви се покажат три допълнителни полета:
начин на доставка ( избирате куриер, собствен транспорт, транспорт на клиента)
адрес за доставка в поле Контрагент (2), където трябва да посочите на кой адрес на клиента ще бъде доставена стоката.
блокиране. Трябва да изберете откъде ще бъде изписана стоката, както и къде ще бъде блокирана, докато я изкарате от склада.
ОтложеноПредаването на стоката ще е отложено.

Финансов документ (5)

В секция Документ (5) избирате финансовия документ. Избирате между:

  • Касов бон
  • Фактура
  • Разписка

Допълнително, имате опцията условия на финансовия документ:

  • Данъчна сделка – може да изберете различна данъчна сделка от заложената по подразбиране.
  • Срок за плащане- появява ви се незадължително поле за срок за плащане на финансовия документ, ако сте избрали някакъв вид отложено плащане в Плащане (6).

Плащане (6)

В Плащане (6) трябва да изберете начин на плащане на продажбата. Опциите са следните:

ОпцияОписание
В бройПлащане в брой
По банкаПлащането ще бъде извършено чрез банков превод.
Наложен платежИзползва се при изпращане на пратки с куриер.
ПОС плащане/ с картаБанков Кредит в сметка, избрана за картови разплащания.
Смесено плащанеПКО и Банков Кредит в сметка, избрана за картови разплащания.
ПППИзползва се при изпращане на пратки с лицензиран куриер.
Други видове плащанияСпоред спецификата на системата, може да се създадат и други начини на плащане.

Данни за документа (7)

Данни за документа (7) включват следните параметри:

Поле/ЧекърОписание
Номер на документаНомерът на документа се генерира автоматично според зададените правила за номерация. Датата и часът също се запазват.
Ръчен номерСлагане на отметка „Ръчен номер“ прави полето за Номер свободно за писане. Потребителят решава с какъв номер ще бъде документа.
Номер на контрагентаНомер на офертата за клиента. Използва се в случай, че вече знаете какъв ще е номера, който ще използва клиента за да отрази документа в неговата система.
Дата на документаДата на издаване на документа. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя.
ВалутаВалутата на документа се избира от списъка с вече въведените валути.
Валутен курсСтойност на валутен курс за деня според БНБ. Може да бъде променен ръчно чрез двоен клик в полето.

Редове (8)

В секция Редове (8) можете ръчно да въвеждате артикули и услуги или да добавите артикули/услуги чрез XLS файл.

Добавянето на артикул и/или услуга се случва чрез натискане на бутона със съответното име. Първоначално ви се зарежда интерфейс с всички артикули/услуги от номенклатурата, като може да се настрои да се показват само наличните артикули. Интерфейсът се състои от Филтър (1) и Резултат (2):

В свободното поле за Търсене може да търсите по дума, код, бранд и др., за да намерите желания артикул или услуга. Имате възможност да си включите и Разширен филтър с Категории, Бранд, Характеристики и Доставчик, което може да ви помогне в по-бързото намиране на артикула/услугата. Освен това, може да филтрирате допълнително и само по налични артикули. Търсенето се стартира с Лупата в ляво, а Хиксът изчиства всички филтри.

Намерените артикули/услуги според зададените критерии от Филтъра се нареждат в Резултата (2). Таблицата се състои от следните колони:

КолонаОписание
Бутон +Добавя артикула/услугата в редовете на офертата ( при бързо добавяне на позиции) или отваря интерфейса за детайлно добавяне на артикул/услуга.
КодКод на артикула/услугата
ИмеИме на артикула/услугата
Инфо бутонОтваря досие на артикула/услугата
СвободниКолко броя са останали свободни в склада, прилежащ към ПОС-а.
Минимална ценаОпционално при настройка на Тип продажба
Крайна ценаЦенова листа Крайна цена

Имайте предвид, че изгледът на този екран до голяма степен зависи от настройката на Типа продажба, която се използва, за това колоните и възможностите могат да варират. Същото важи и за колоните с Ценови листи като Крайна цена.

Добавените артикули и/или услуги се нареждат в Редовете (8) в таблица със следните колони:

Колона Описание
КодКод на артикула
Име Име на артикула
ОписаниеОписание на артикула
МяркаМярка на артикула
КоличествоНаличност на артикула
ЦенаЦена на артикула без данъци
Крайна сумаСума с данъци

Над редовете може да включите и допълнителни колони:

Колона Описание
ПартидаПоказва ако артикулът е с партида.
Тегло Показва теглото на артикула според зададеното в досието му.
ОбемПоказва обема на артикула според зададеното в досието му.
НаличностПоказва наличността на артикула в склада, вързан към ПОС-а.
Ценова листаИзползвана ценова листа за продажбата
Отстъпка Показва % отстъпка по реда и/или отстъпка по документа. Когато са приложени и двете отстъпки, процентът им се изчислява автоматично.
Крайна цена Показва крайна сума с данъци.
ДанъциПоказва данъците на реда

Системата калкулира общата сума на всички редове. Но имайте предвид следното:

Системата взима крайната цена в продажбата, умножава я по курса, закръгля до втори знак и след това дели на количеството, за да изчисли единичната цена. Така крайната цена е вярна спрямо курса, но единичната цена може да варира. Не единичната цена е водеща, защото биха се получили разлики в крайната цена.

Тотал (9)

Секция Тотал (9) ви дава информация за всички суми на продажбата, която създавате в следните полета:

ПолеОписание
ВалутаВалута на
СумаДанъчна основа
ДанъкСтойност на данъка, както и %
Обща сумаКрайна сума на продажбата= данъчна основа + данъци

В случай, че в имате редове с различни данъчни ставки, в Тотал (9) ще се визуализират отделни полета за всяка различна стойност на ДДС, както и % ДДС.

Основание и Бележка (10)

В полето Основание (10) се попълва в свободен текст основанието за сделката. Основанието се визуализира на печатната бланка на продажбата.

В Бележка (10) може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване.

Конфигурация на начина за добавяне на редове (11)

Начините за добавяне на артикули и услуги се управляват от Конфигурация на начина за добавяне на редове (11). 

Изгледи на Екран Артикули

Двата варианта- Вътрешен и Страничен изглед се сменят чрез поставяне на тикче в желания изглед в Конфигурацията (11). С тях се работи по един и същ начин.

Начин за Добавяне на позиции

Добавянето на позиции също може да бъде променено, като за разлика от Изгледите, тук промяната е функционална. Основната разлика между Детайлен екран и Бързо е отравянето на поп-ъпа за детайлно добавяне на артикул услуга. При Детайлен екран има поп-ъп, а при Бързо, редовете ви се добавят автоматично след натискане на зеления плюс в списъка с артикули/услуги. Вижте разликата в следното видео:

Последната функция на Конфигурация на начина за добавяне на редове (11) е Отвори финансов документ.

Ако чекнете тази опция, то след генерирането на продажбата, ако има и автоматично генериран финансов документ, то неговото досие ще ви се зареди на екрана.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция