Досие на Оферта

Досието на продажба ви дава информация за самата продажба. Екранът е разделен на няколко секции: Хедър (1), Условия (2), Редове (3), Стойност (4), Описание и Коментар (5), Допълнителни табове (6) и Бутони (7):

Хедър (1)

Хедъра (1) показва номер, статус и дата на документа.

Условия (2)

В Условия (2) виждате основната информация за документа:

  • контрагент на документа.
  • фирмата-издател на документа.
  • условия на документа.
  • данни за документа като потребител, издал документа, валута, дата и час на издаване и др.

Редове (3)

След това са Редовете (3) в документа, които дават информация за артикулите/услугите в него:

КолонаОписание
КодКод на артикула/услугата.
ИмеИме на артикула/услугата.
Инфо бутонОтваря досие на артикула/услугата.
КоличествоКоличество на артикула/услугата в документа.
Цена с данъциЕдинична цена на артикула/услугата с данъци.
Крайна сума с данъциОбща цена на артикула/услугата – количество*цена с данъци.

Към основната информация за редовете може да добавите и допълнителни колони чрез поставяне на чекъри:

КолонаОписание
ОписаниеОписание на артикула/услугата.
БрандБранд на артикула/услугата.
КатегорияКатегория на артикула/услугата.
ПартидаПартида на артикула, ако има такава.
Тегло Тегло на артикула.
Обем Обем на артикула.
Наличност Количество артикули в склада към POS-a.
Заявено Количеството артикули, заявени за допълване на количествата.
НаредениКоличество за складово изпъление- експедиция.
Изписано Какво количество е изписано от склада.
Ценова листа Ценовата листа на реда.
ОтстъпкаПоказва две колони – за количество и за процент. Това е отстъпката, направена за съответния ред от документа.

Стойност (4)

Полетата показват информация за стойността на офертата- сума без ддс, стойност на ддс, обща сума.

Описание и Бележка (5)

Следват две полета за описание и бележка към офертата. В полето Описание обикновено се попълва в свободен текст основанието за сделката. Описанието се визуализира на печатната бланка. В интерфейса ви се зарежда вече попълненото описание, ако има такова.

Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване. В интерфейса ви се зарежда вече попълнената бележка, ако има такава.

Допълнителни табове (6)

В секция Допълнителни табове (6) можете да видите:

ТабОписание
Свързани операцииПоказва свързаните операции, като например продажби, фактури и т.н
Прикачени файловеПоказва прикачените файлове към документа.
ИсторияПоказва историята на документа – дали е бил редактиран, изтриван и т.н.

Бутони (7)

Най-отдолу виждате бутони за:

БутонОписание
ПринитиранеПринтиране на документите, свързани с офертата.
EmailИзпращане на офертата по мейл (остава в история на документа).
БлокиранеБлокирате артикули в склада.
ПродажбаПроменя статуса на офертата и я преобразува в продажба.
Редактиране
  • Редакция на оферта
  • Копиране на документа
  • Изтриване на документа
  • Анулиране на документа
Промяна на статусОтваря интерфейс за промяна на статуса на офертата.
ЗатвориЗатваряте досието
Редакция