Оферти

Интерфейс за оперативна дейност по офертите. Тук получавате информация за офертите и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон с падащо меню, което ви позволява да създадете Oферта, а до него -син бутон с фуния, който скрива и показва Филтъра (2).

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо офертите си, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, идваща от един или няколко канала. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
РезултатИзглед Документи (3.1)
Изглед Редове от документи (3.2)
Изглед Артикули (3.3)
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат офертите. Работи по дата на оферта. Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички оферти до днешна дата, от първата въведена оферта в системата, независимо с каква дата е тя.
От
01/01/2021
До
03/18/2021
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат офертите. Работи по дата на оферта.
ОфисФилтрирате по офис, от който са създадени офертите.
POSФилтрирате по POS, от който са създадени офертите.
Тип клиентФилтрирате по Тип клиент, към който са създадени офертите.
КлиентФилтрирате по конкретен клиент, към който са създадени офертите.
ТърговецФилтрирате по Търговец, избран в офертата.
ФактуриранеФилтрирате по Начин на фактуриране, с който са създадени офертите. Възможните опции са:
– Фактура
– Разписка
– Касов бон
ПлащанеФилтрирате по Начин на плащане, с който са създадени офертите.
СтатусФилтрирате по Статус на офертата, който може да бъде Приключен/ Анулиран/ Активен.
ПриключенПриключена оферта е тази, която е отбелязана като такава в Промяна на статус по оферти.
Статусът на офертите не е обвързан с издаването на следващи операции, както при продажбите например. Той се управлява ръчно от Промяна на статус по оферти и е изцяло потребителско решение.
АнулиранОфертата е анулирана.
АктивенАктивна оферта е тази, чиито статус не е променян от Промяна на статус по оферти. Веднъж създадена, офертата автоматично се отбелязва като активна, докато някой потребител не промени статуса й.
Вече приключена оферта също може да бъде променена и върната със статус Активен. Статусът на офертите не е обвързан с издаването на следващи операции, както при продажбите например. Той се управлява ръчно от Промяна на статус по оферти и е изцяло потребителско решение.

Резултат (3)

Намерените документи/редове/артикули/услуги според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за офертите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с оферти, тя съдържа следните колони:

КолонаОписание
ТипТип на документа
НомерНомер на офертата
ДатаДата на офертата
Показва информация за редовете на офертата с:
– Код
– Име
– Количество
– Изписано
КлиентКонтрагент на офертата
Отваря досие на контрагент
РезулатПоказва резултат на офертата, който се управлява от Промяна на статус на оферта. Може да бъде успешен/неуспешен.
Резултатът на офертите не е обвързан с издаването на следващи операции и е изцяло потребителско решение.
Филтрира по контрагент
ВалутаВалута на офертата
СумаСума на офертата с данъци
Отваря досие на оферта

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
Фирма Фирма на офертата
Офис Офис, от който е направена офертата.
POSPOS, от който е направена офертата.
Търговец Търговец, който е избран в офертата.
ДоговорИме и Номер на договор, към който е направена офертата
Финанси Показва с какви начин на фактуриране, начин на плащане и данъчна сделка е създадена офертата.
Описание Попълненото описание на офертата.
Бележка Попълнената бележка в офертата.
Свързани Показва номерата на всички свързани операции с офертата. С кликане върху номера ви се отваря досието на свързаната операция.
Количество
ЦенаОбща цена на всички редове в офертата без данъци.
Сумирай в BGN Сумира всички оферти в долната част на таблицата.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за офертите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират офертите, тоест с какъв статус са отбелязани в момента от потребителите.

Цвят на документаОписание
ЧервенОфертата е анулирана.
ЗеленОфертата е приключена.
ЧеренОфертата е активна.

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако една оферта има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда.

Таблицата по редове съдържа следните колони:

КолонаОписание
TипТип на документа
Номер на документаНомер на оферта
ДатаДата на оферта
КлиентКонтрагент на офертата
Отваря досие на контрагент
Филтрира по контрагент
КодКод на артикула/услугата
ИмеИме на артикула/услугата
Отваря досие на артикула/услугата
РезултатПоказва резултат на офертата, който се управлява от Промяна на статус на оферта. Може да бъде успешен/неуспешен.
Резултатът на офертите не е обвързан с издаването на следващи операции и е изцяло потребителско решение.
ВалутаВалута на офертата
МяркаМярка на артикула/услугата
КоличествоКоличество на артикула/услугата от офертата
СумаСума с данъци на артикула/услугата от офертата
Отваря досие на офертата

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
Тип Тип на документа
Фирма Фирма на офертата
Офис Офис, от който е направена офертата.
POS POS, от който е направена офертата.
Търговец Търговец, който е избран в офертата.
Описание Описание на артикула/услугата
Описание док. Описание на офертата
БележкаБележка в офертата.
СвързаниПоказва номерата на всички свързани операции с офертата. С кликане върху номера ви се отваря досието на свързаната операция.
Цена Показва цена на реда без данъци и добавя:
– Единична цена
– Данък
Сумирай в BGNСумира всички редове от оферти в долната част на таблицата.

Резултат по Артикули (3.3)

В таблицата ще ви се появят резултати по артикули. Ако имате 5 оферти, съдържащи един и същ артикул, то тук те ще са обединени в 1 ред. Списъкът показва обобщените количества от офертите на артикулите.

Препоръчваме, ако имате оферти в различни валути на едни и същи артикули/услуги, да изберете Валута на офертата във Филтъра (2), за да получите акуратна информация и в двете колони Сума и Цена.

КолонаОписание
КодКод на артикула/услугата
ИмеИме на артикула/услугата
Отваря досие на артикула/услугата
МяркаМярка на артикула/услугата
КоличествоКоличество на артикула/услугата от офертите в дадения период и според зададените филтри
СумаОбща сума с данъци от офертите в дадения период и според зададени филтри
НаличниНалично количество в складовете, които имате право да виждате. Колоната показва обща наличност на складовете – блокирано количество.

Редакция