Dashboard Резултати

Dashboard Резултати съдържа концентрирана информация за дейността по продажбите за конкретен търговец, логнат в системата. Предназначен е за използване от потребителите в роля на търговец и отбелязан като търговец на клиента в досието му. Интерфейсът включва данни за:

 • продажби на търговеца към собствените му клиенти
 • продажби на други търговци към собствените му клиенти
 • продажби на търговеца към клиенти, на които той не е търговец.

Екранът е разделен на на няколко части: Хедър (1), Филтър (2), Продажби (3) и Клиенти (4):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса.

Филтър  (2)

Във Филтъра (2) можете да филтрирате резултата по дата на документите, както и по период, в който са били създадени. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. Възможностите са:

 • Днес
 • Вчера
 • Последните 7 дни
 • Последните 30 дни
 • Последните 365 дни
 • Текущия месец
 • Предишен месец
 • Текущо тримесечие
 • Предишно тримесечие
 • Текуща година
 • Предишна година
 • До днес

Продажби (3)

В лявата страна на интерфейса се появява списък с продажби/сторнирания по продажби. Условията да се появят са:

 • Документите са създадени от търговеца към собствените му клиенти.
 • Документите са създадени от други търговци, но са към собствените му клиенти.
 • Документите са създадени от търговеца към клиенти, на които той не е търговец.

Клиенти (4)

В дясната част на интерфейса Клиенти (4) се появява списък с клиенти с обобщена информация за:

 • Продажби
 • Продажби с данъци
 • Фактурирано
 • Фактурирано с данъци
 • Платено

Условията Клиентите да се включват тук са същите както по-горе:

 • Клиент, който е отбелязан като собствен за търговеца. Тук се включват продажбите, направени от него, както и тези на други потребители към неговия клиент.
 • Клиент, на когото търговецът е направил продажби, но не е отбелязан като собствен за него

В списъка с клиенти, точно преди името на контрагента, е направено и специално обозначение за различаване на клиентите със следното значение:

 • – пред името на клиента означава, че клиентът е нов
 • – пред името на клиента означава, че клиентът е собствен (потребителят, логнат в системата е отбелязан като търговец на клиента). Ако няма звезда в началото на реда, това значи, че съответният клиент не е ваш, но сте му продали нещо.
Редакция