Идентифициране на артикули

Интерфейсът се използва за идентифициране на артикули в продажби, импортирани от e-commerce системите, които не фигурират в номенклатурата на системата. Ако кода на артикула в реда на продажбата, влязла чрез някоя от интеграциите, не е разпознат в системата, то продажбата не може да бъде обработена. Потребителят трябва да използва интерфейса за Идентифициране на артикули и да посочи на кой артикул от номенклатурата отговаря този в продажбата, а ако той е нов- да го създаде и след това да ги „свърже“.

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Филтър (2), Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и син бутон, който скрива и показва Филтъра (2).

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо неидентифицираните артикули в продажбите си, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, идваща от един или няколко канала. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат продажбите. Работи по дата на продажба.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички продажби до днешна дата, от първата въведена продажба в системата, независимо с каква дата е тя.
От дата – До датаИзбирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат продажбите. Работи по дата на продажба.
ОфисФилтрирате по офис, от който са създадени продажбите.
Тип клиентФилтрирате по Тип клиент, към който са създадени продажбите.
КлиентФилтрирате по конкретен клиент, към който са създадени продажбите.
ТърговецФилтрирате по Търговец, избран в продажбите.
ФактуриранеФилтрирате по Начин на фактуриране, с който са създадени продажбите.Възможните опции са:
– Фактура
– Разписка
– Касов бон
ПлащанеФилтрирате по Начин на плащане, с който са създадени продажбите.

Резултат (3)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от продажби. Ако в една продажба има 3 неидентифицирани артикула, то тук те ще са 3 различни реда.

Таблицата по редове съдържа следните колони:

КолонаОписание
ТипПродажба/ Сторниране на продажба
Номер на документаНомер на продажба
ДатаДата на продажбата
Създадена вДата и час на създаването на продажбата.
КлиентКонтрагент на продажбата
Отваря досие на контрагент.
Филтрира по контрагент.
POSPOS, от който е направена продажбата.
ОписаниеОписание на артикула/услугата.
Отваря интерфейс за избор на артикул от номенклатурата, с който да замените неизвестния артикул.
ВалутаВалута на продажбата.
МяркаМярка на артикула/услугата.
КоличествоКоличество на артикула/услугата от продажбата.
Единична ценаПоказва единична цена на реда.
ЦенаПоказва цена на реда (единична цена*количество).
ДанъкСума с данъци на артикула/услугата от продажбата.
СумаПоказва обща цена на артикулите от реда с данъци.
Отваря досие на продажбата
Редакция