Създаване/редакция на Договор

Интерфейс за създаване/редакция на договор към контрагент. Състои се от Контрагент (1), Фирмена информация (2), Информация за договор (3) и Описание (4):

Контрагент (1)

Трябва да изберете контрагента, към който ще бъде асоцииран договора от списъка с контрагенти в системата.

Фирмена информация (2)

В полетата попълвате информация за собствената фирма, асоциирана към договора.

ПолеОписание
ФирмаИме на собствената фирма, асоциирана към договора. Полето е задължително.
ОфисИзбирате офис от фирмените, към който е асоцииран договора. Полето не е задължително.
Подписал за насИзбирате отговорното лице за договора от списъка с потребители в системата. Полето не е задължително.

Информация за договор (3)

В полетата попълвате следната информация за договора:

ПолеОписание
Име на договорПопълвате име на договор в свободен текст.
Тип на договорИзбирате тип на договора:
– За наем
– За продажба
– За консигнация.
Договорът може да бъде едновременно два типа, но не и за наем и консигнация едновременно.
Ако не изберете тип на договора, той няма да може да бъде избиран в операции за продажба/наем/консигнация.
Номер на договорПопълвате номер на договора в свободен текст. Полето е задължително.
Дата на сключванеИзбирате дата на сключване на договора от календара.
Начална датаИзбирате начална дата на договора от календара. Полето е задължително.
Крайна датаИзбирате крайна дата на договора от календара.
Безсрочен договорОбозначавате, че договорът е без краен срок. Ако чекнете, че договорът е безсрочен, полето Крайна дата се скрива.
Начин на фактуриранеИзбирате един от следните начини на фактуриране:
– Фактура
– Разписка
– Касов бон
Начин на плащанеИзбирате един от начините на плащане, които сте конфигурирали в системата. Полето е задължително.
Начин на доставкаИзбирате един от начините на доставка, които сте конфигурирали в системата.
Ценова листаИзбирате ценова листа към договора.

Описание (4)

Попълвате описание на договора в свободен текст. Полето не е задължително.

Всички промени се запазват с бутон Потвърди.

Редакция