Договори

Интерфейс, съдържащ всички създадени договори с обобщена информация за това с кого и кога са сключени, какъв тип са, както и каква работа е свършена по тях, колко е продадено/фактурирано и т.н. Екранът „Договори“ е разделен на няколко части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и бутон за скриване/показване на Филтъра (2).

Филтър (2)

Системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията за договорите, която често се отнася за различни типове договори или идва от няколко офиса. Търсенето с Филтъра (2) се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ОпцияОписаниеДопълнително описание на опциите
Педиод, Дата на сключване от/доФилтрирате на базата на това кога е бил подписан договорът.
Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
– Конкретна дата от календара
Период, Крайна дата от/доФилтрирате на базата на това кога свършва договорът.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес
– Конкретна дата от календара
Тип договорФилтрирате на база тип договорВъзможните опции са:
– За наем
– За консигнация
– За продажба
Статус Филтрирате на база статус на договора – Активен / НеактивенАктивните договори могат да бъдат избирани в продажби, отдавания под наеми/консигнации.

Неактивните договори не могат да бъдат избирани в продажби, отдавания под наеми/консигнации.
КонтрагентПозволява ви да изберете контрагент, с който е сключен договора.
СлужителПозволява ви да изберете служител, който е сключил договора.

Резултат (3)

Резултатът (3) ще бъде списък с договорите на база критериите, които сте посочили. Системата ще ви покаже следните колони с информация за тях:

Колона Описание
НомерНомер на договора.
ИмеИме на договора.
ТипТип договора – за наем/консигнация/продажба.
Контрагент Име на контрагента, с който е подписан договора.
Отваря досие на контрагента.
Подписал за контрагентаЛицето, подписало от името на контрагента.
ФирмаФирмата, подписала договора.
Подписал за насЛицето, подписало от името на фирмата.
Дата на сключванеДатата, на която е подписан договора.
Начална датаНачална дата на договора.
Крайна дата Крайна дата на договора.
АдресАдрес по договор.
ОфисОфис по договор.
АктивенПоказва дали договорът е активен – Да (активен е) или Не (не е активен) .
ОписаниеОписанието на договора (ако има такова).
Продадено BGN Общата сума от всички продажби, направени по договора в лева.
Фактурирано BGN Общата сума от всички фактурирани продажби, направени по договора в лева.
Платено BGN Общата сума от всички платени продажби, направени по договора в лева.
Отваря досие на договора.
Редакция