Типове продажби

Типовете продажби се използват за категоризация на продажбите. Чрез задаването на шаблони може да се обединят най-често използваните опции в продажбата, както и да се контролира с какви складови, финансови и платежни документи може да работят търговците.

Създадените шаблони се асоциират към POS от P&S > Настройки > Място на продажба POS.

Интерфейсът се състои от Хедър (1) и Списък (2):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и бутон за добавяне на нов шаблон.

Списък (2)

В Списъка (2) виждате вече създадените типове продажби/шаблони. Информацията за тях е в таблица със следните колони:

КолонаОписание
КодКод на шаблона.
Тип продажбаИме на шаблона.
Начин на въвежданеИзбран начин на въвеждане на цени:
– Крайна цена с данъци;
– Цена преди данъци.
СортиранеНомер за подредба.
Начини на изписванеИзбрани възможни начини за изписване на стоката в шаблона.
По подразбиранеИзбран начин на изписване по подразбиране в шаблона.
ФактуриранеИзбрани възможни начини за фактуриране на продажбите в шаблона.
По подразбиранеИзбран начин на фактуриране по подразбиране в шаблона.
Начини на плащанеИзбрани възможни начини за плащане на продажбите в шаблона.
По подразбиранеИзбран начин на плащане по подразбиране в шаблона.
Данъчни сделкиИзбрани възможни данъчни сделки в продажбите в шаблона.
По подразбиранеИзбрана данъчна сделка по подразбиране в шаблона.
ВалутиИзбрани възможни валути на продажбите в шаблона.
По подразбиранеИзбрана валута по подразбиране в шаблона.

По списъка може да извършвате следните действия:

  • – отваря за редакция шаблона.
  • – анулира шаблона.
  • – изтрива шаблона.

Условия за изтриване и редактиране на Типове продажби

Шаблон за продажба, който вече е използван в продажба, не може да бъде изтриван, но може да бъде редактиран.
Шаблон, който е вързан към POS, дори да не е използван, не може да бъде изтриван, а само редактиран.
За да изтриете шаблон, трябва да се сигурни, че той не е използван в продажба и не е вързан към POS.

Редакция