Добавяне / редакция на начин на доставка

Интерфейс за добавяне/редакция на начин на доставка. Състои се от следните полета:

  • Код – въвеждате код на начина на доставка. Полето е задължително за попълване.
  • Име – въвеждате име на начина на доставка. Полето е задължително за попълване.
  • Външен/Вътрешен – определяте типа на начина на доставка – вътрешен или външен. Типът играе важна роля в интерфейса за окомплектоване в последствие. По тип може да филтрирате и управлявате вашите документи. Полето е задължително за попълване.
  • Системи за интеграция – посочвате с коя система ще работи новия ни начин на доставка. Не е задължително за избиране.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция