Добавяне / редакция на таргет правило

Интерфейс за добавяне/редакция на таргет правило. Състои се от Полета за настройка (1):

Задължително избирате:

  • Тип таргет;
  • Име на таргет правилото.

Описанието на таргет правилото не е задължително поле. Ако правилото е по количества, трябва да изберете мерна единица.

В полето най-долу от падащото меню избрате какво ще е правилото/правилата.

Всички промени се запазват с бутон Потвърди.

След като сте създали таргет правилото, трябва да се върнете в Таргети Правила и да настроите точните му параметри на правилото.

Редакция