Таргети Правила

Интерфейс за управление на правила за таргетите. Състои се от Хедър (1), Филтър (2), Таргети (3) и Работен панел (4):

Хедър (1)

В Хедъра виждате бутон Добавяне, който ви отваря интерфейс за добавяне на нов таргет

Филтър (2)

Във Филтъра може да изберете конкретна справка таргети, която да разгледате. С бутона за търсене стартирате филтрирането, а Х изчиства филтъра.

Таргети (3)

В списъка се появяват таргетите по зададените критерии. До името на всеки таргет в списъка виждате бутона , с който отваряте таргета в работния панел.

Работен панел (4)

В панела може да извършвате следните действия по таргетите и правилата:

  • – редактирате таргета;
  • – копирате таргета, но с друго име;
  • /– активирате/спирате използването на таргета;
  • – изтривате таргета;
  • на правило – редактирате правилото, което сте задали за таргета.
Редакция