Таргети Задаване

Интерфейс за задаване на таргети. Състои се от Филтър (1), Правило (2) и Работен панел (3).

Филтър (1)

Във Филтъра (1) избирате Година, Справка и Правило, за които ще задавате или ще проверявате таргети, след което натискате бутона за търсене. 

Таргет правило (2)

В полето ви се появява зададеното правило с информация за него.

Работен панел (3)

В Работния панел (3) се нареждат няколко списъка с:

  • Месеци;
  • Тримесечия;
  • Полугодия;
  • Година. 

Таргетите се задават чрез двоен клик в конкретното поле в колона „Стойност“.

Можете да извършвате следните действия по списъците:

  • Редакция на стойност – с дабъл клик върху съответното поле редактирате стойността;
  • – ако въведете стойност в полето за март месец например и натиснете стрелката, всички месеци надолу ще приемат тази стойност;
  • – може автоматично да обновите стойностите за тримесечията, полугодията и годината, след като сте въвели цените за всички месеци.
Редакция