Добавяне / редакция на начин на плащане

Интерфейсът се състои от Данни (1), Вид (2) и Допълнителни параметри (3):

Данни (1)

Задължително трябва да попълните полетата:

  • Код – код на плащането;
  • Име- име на плащането.

Вид (2)

Във Вид избирате какъв ще е начина на плащане – в брой или банков превод;

Чекърите отстрани управляват следните настройки

  • Отложено – посочва се в случай, че не искате плащането да се генерира веднага, а да чака отсрещна страна- дали ще е регистриране на банково извлечение, данни от система за интеграция и т.н.
  • Използва се при плащане ФУ – посочва се в случай, че искате фискалното ви устройство да регистрира този тип плащания. Появява се и поле за код на плащането във ФУ.
  • Електронен касов бон- посочва се в случай, че искате да се регистрира електронен касов бон за този начин на плащане.

Допълнителни параметри (3)

В допълнителните параметри може да посочите Номер на виртуален ПОС терминал, който се използва в генериране на одиторски файл към НАП за Електронни касови бонове.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция