Права по POS-ве и магазини

Интерфейсът се състои от Търговци (1), Права за каса (2) и Права за склад (3):

Търговци (1)

В полето посочвате за кои потребители ще продават през POS-a чрез маркиране и придвижването им в десните полета. Изборът на потребител става с двоен клик или със стрелките между двата списъка. В списъка отляво виждате всички потребители, а в списъка отдясно – тези, които сте избрали за търговци.

Права за каса (2)

В секция Права за каса (2) можете да видите и настроите за правата на потребителите за касата към POS-a. Правата за работа с касата са следните:

  • – да може да вижда движението в касата.
  • – да може да създава преместване на пари.
  • – да е МОЛ на касата.

Ако е избрана опцията Материално Отговорно Лице на сметката, това прави другите две опции автоматично избрани. Чекбоксовете в края на всеки ред по потребител ви позволяват да настройвате правата по отделно, а с чекбоксовете отгоре давате права на всички потребители. Последното не е препоръчително.

Права за склад (3)

В секция Права за склад (3) можете да видите и настроите за правата на потребителите за склада към POS-a/магазина. Правата за работа със склада са следните:

  • – да може да вижда наличностите в склада.
  • – да може да създава преместване.
  • – да може да заскладява и изписва артикули, както и да пуска ревизии.

Ако е избрана опцията Материално Отговорно Лице на склада, това прави другите две опции автоматично избрани. Чекбоксовете в края на всеки ред по потребител ви позволяват да настройвате правата по отделно, а с чекбоксовете отгоре давате права на всички потребители. Последното не е препоръчително.

В случай, че конфигурирате POS за продажби на дребно, търговците на POS-a следва да бъдат направени МОЛ-ове на склада на магазина и на касата към POS-a.

Всички промени се запазват с бутон Потвърди.

Редакция