Място на продажба POS

Интерфейс за управление на места на продажба. На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутоните Регион, Магазин и POS. С тях добавяте нов регион, нов магазин или нов POS.

Списък (2)

Списъкът (2) се състои от въведените обекти в дървовидна структура. Най-горното ниво винаги е Регион, под него Магазин, и накрая- POS. Таблицата съдържа следните данни:

КолонаОписание
КодКод на обекта
ИмеИме на Регион/Магазин/POS.
ОфисОфиса на съответния магазин.
СкладСклада на съответния магазин.
Каса/сметкаКаса на съответния POS.
Сметка картови разплащенияСметка, избрана за картови разплащания към POS-a.
Отговорни лицаПотребителите, избрани за търговци на POS-a.

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • – да избирате лицата, отговорни за POS-a;
  • – отваря за редакция обекта;
  • /– архивиране/активиране на POS;
  • – изтриване на POS.
Редакция