Настройки Продажби

В менюто се извършват всички настройки, свързани с модула за продажби:

Редакция