Редакция на описание/бележка/коментар на документ

Интерфейс за редактиране на описание и бележка към документ. Състои се от Описание (1), Бележка (2) и История (3):

Описание (1)

В полето Описание (1) обикновено се попълва в свободен текст основанието за сделката. Описанието се визуализира на печатната бланка.

В интерфейса ви се зарежда вече попълненото описание, ако има такова. Може да бъде редактирано или изтрито.

Бележка (2)

В Бележка (2) може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване.

В интерфейса ви се зарежда вече попълнената бележка, ако има такава. Може да бъде редактирана или изтрита.

История (3)

Историята (3) помага за по-лесно проследяване на правените промени, като се записват автоматично данните с дата, час и потребител, направил редакциите.

Текст „променил описанието на , бележката на .“ значи, че потребителят е изтрил напълно Описанието и Бележката.

Редакция