Създаване на Продажба с редове с различни данъчни ставки

С промените в Закона за Данък добавена стойност (ДДС) от юни 2020 г. се намали ставката до 9 % за ресторантите и кетъринга, настаняването в хотели и къмпинги, за книгите, учебните помагала и бебешките храни и пелени. Промяната влезе в сила от 1 юли и ще се прилага до 31 декември 2021г.

За да удовлетворим нуждите на нашите клиенти, които предлагат такъв тип стоки или услуги, както и на клиентите ни с международни и мултиканални продажби, системата Prim.IO трябваше да претърпи известни промени. Те са свързани с настройките на данъците по категории стоки или услуги с цел първо – да отразим законовите промени, и второ – да позволим заедно да се продават и купуват стоки или услуги с различни данъчни ставки. Новите настройки трябва да бъдат конфигурирани еднократно, за да заработят продажбите, поръчките и свързаните им документи по новите правила.

Нека използваме един актуален пример- облагането на 9% ДДС при доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път. Представете си, че освен книга, клиентът иска да му продадете и лаптоп. Това налага въвеждането на една продажба и издаването на всички последващи документи (и финансови!) с два различни данъка.

Какво и как трябва да бъде настроено в Prim.IO?

Стъпка #1

Проверява се дали вече имате въведен тип данък от Финанси > Настройки Финанси > Данъци, таб Типове Данъци. В нашия пример, това е VAT/ ДДС.

Стъпка #2

Създава се нов тип данъчна ставка от втория таб в същия интерфейс Финанси > Настройки Финанси > Данъци. Ще създадем „Стандартна“ данъчна ставка за да я използваме за 20% ДДС, „Преференциална“ данъчна ставка за 9% ДДС, а „Освободена“ данъчна ставка за 0% ДДС. Обърнете внимание, че при създаването на ставките не се посочва каква е стойността на данъка, а те само се дефинират.

Стъпка #3

Създадените данъчни ставки се връзват към категориите артикули от Логистика > Настройки Склад и Логистика > Категории и Характеристики. Например категория „Книги“ ще е с данъчна ставка Преференциална (за 9% ДДС), а категория „Лаптопи“ с данъчна ставка Стандартна (за 20% ДДС).

В колона Данъчна ставка може да видите какви ставки са зададени към всяка група.
class=

Стъпка #4

Дефинират се данъчни сделки от Финанси > Настройки финанси > Данъци, таб Данъчни сделки . В случай, че ще използвате същите данъчни сделки при работата си в системата, пропуснете тази стъпка.

Стъпка #5

В меню Финанси > Настройки Финанси > Настройки данъчни ставки трябва да се укаже каква ще е стойността на данъка във всяка данъчна сделка. Например при сделка „Продажба извън ЕС“ може да дефинирате, че категориите артикули или услуги със стандартна данъчна ставка, ще се продават с 66% ДДС. Стойностите на данъка могат да варират според вашата необходимост.

Ако трябва да използваме примера в началото, то при данъчна сделка „Продажби- облагаеми доставки с 20% ДДС“, трябва да „придърпате“ чрез drag and drop функция от дясната страна „Стандартна“ данъчна ставка към сделката, както и „Преференциална“ данъчна ставка. След това с двоен клик върху ставката посочвате на системата каква стойност ще има ДДС-то, когато имате продажба с данъчна сделка „Продажби- облагаеми доставки с 20% ДДС“ и артикул в категория със стандартна данъчна ставка. Аналогично, ако сложите 9 в колоната за преференциална данъчна ставка при данъчна сделка „Продажби- облагаеми доставки с 20% ДДС“ и артикулът ви е в категория с настроена преференциална ставка, то ДДС-то ви ще е 9%.

Стъпка #6

Данъчните сделки от своя страна, трябва да се вържат с тип продажба, което автоматично ще изчислява стойностите на ДДС според зададените връзки между сделки/модели/категории. Типове продажби се създават от P&S > Настройки >Типове продажби.
class=

Имайте предвид, че някои настройки не са нови, а са само за проверка на вече съществуващи елементи. При въвеждане на нова категория артикули/услуги или промяна на стойността на данъка на категориия, съветваме да се минават всички стъпки.

Редакция