Продажба

Продажбата е вид сделка по продаване на стоки и/или услуги от номенклатурата за договорена сума пари. Освен с името „продажба“, процесът може да бъде срещнат в системата и като „клиентска поръчка“  и се стартира от меню P&S > Продажби > Нова продажба или от P&S > Продажби > Продажби > бутон Продажба.

След отварянето на интерфейса, следва да бъде попълнена информацията за сделката, която се състои от отговорите на следните въпроси:

 1. На кого продавате?
 2. Кой продава: POS, търговец?
 3. Какви са условията на продажбата: тип, начин на предаване, фактуриране и плащане?
 4. Какво продавате?
 5. Какви са допълнителните условия: номер, дата, тип на данъчната сделка и срок за плащане?

1. На кого продавате?

Потърсете клиента, на който ще продавате при вече въведените с бутон  търсене.

Ако клиентът липсва в списъка, проверете дали не е въведен като друг тип контрагент, например доставчик.

В случай, че клиентът не може да бъде намерен в системата, използвайте бутон  за създаване на нов клиент.

2. Кой продава?

POS: Полето POS е съкращение на Point of Sale и в превод значи „точка на продажбата“. От комбото се избира конкретното място на продажбата, за което са дадени права за работа на потребителя. POS-ът предварително се настройва с фирма, офис, магазин, каса и склад в системата, което асоциира с тях последващите финансови и складови операции.

Търговец: Търговец на продажбата обикновено потребителят, логнат в системата и извършващ операцията. При по-специални условия, търговецът може да бъде заменен с такъв по подразбиране за клиента или търговец по договор, които се настройват от клиентското досиe.

3. Какви са условията на продажбата?

Уловията зависят от конфигурацията на Типовете продажби.
Начин на предаване на стоката

В зависимост от избрания тип на продажбата, системата предлага следните възможности за предаване на стоката на клиента:

 • Директно – при продажби на дребно и едро
 • От склад – при продажби на дребно и едро
 • Доставка – само при продажба на едро
 • Отложено – само при продажба едро

Директно предаване: Директното предаване се използва в случай, че клиентът веднага ще си вземе стоката, тоест тя автоматично излиза от склада с операция изписване и намалява складовата наличност.

Предаване от склад: Предаването от склад генерира операция експедиция, или т.нар. нареждане за изписване,  което трябва допълнително да се обработи от отговорното лице на съотвения склад. Експедицията не намалява складовата наличност, а се нарежда в Чакащи операции за обработка. При предаване „от склад“ има възможност да се направи и блокиране на стоката. За да бъде изнесена стоката от склада и операцията да бъде довършена, от експедицията трябва да се направи изписване. 

Предаване с доставка: Предаването с доставка се използва в случаите, когато предаването на стоката на продажбата ще се извърши чрез интегрираните куриерски партньори или собствен транспорт. При избор на тази опция се появяват три допълнителни полета „начин на доставка“, „адрес за доставка“ и възможност за блокиране. Генерира се експедиция, която подлежи на обработка в интерфейса за окомплектоване.

Отложено предаване: Отложеното предаване на стоката няма да генерира нито една складова операция, продажбата ще остане изцяло неизпълена от към складова част, но има възможност да се направи и блокиране на стоката. Когато стоката трябва да излезе от склада, ръчно трябва да се направи експедиция и изписване или директно изписване.

Начин на фактуриране

В зависимост от типа на клиента и типа продажба, имате възможност да изберете между следните финансови документи:

Ролята на чекърчето „веднага“, поставено след финансов документ, е да издава избрания документ автоматично.

Начините на плащане
 • Брой – при продажба на дребно и едро, за всички видове финансови документи.
 • POS – при продажба на дребно и едро, за касов бон и фактура.
 • Банка – само при продажба на едро с фактура.
 • Наложен платеж – само при продажба на едро с фактура.

Брой: Плащането в брой генерира приходен касов ордер в съответната каса в брой.

POS: Плащането по POS генерира банково плащане тип „кредит“ в предварително зададената сметка.

Банка: Плащането по банков път е отложено и трябва да се генерира ръчно в избраната банковата сметка или чрез импорт на банково извлечение.

Наложен платеж: Плащането с наложен платеж  е отложено и трябва да се генерира автоматично след промяна на статуса на товарителницата, генерирана от интеграцията с куриерските партньори.

Ролята на чекърчето „веднага“, поставено след документ за плащане, е да издава избрания документ автоматично.

4. Какво продавате?

Добавянето на редове в продажбата се прави по еквивалентен начин, независимо дали съдържат стоки или услуги. Моля, последвайте линка за подробна информация. 

5. Какви са допълнителните условия на продажбата?

Номер на документа

Номерът на документа следва номерацията, заложена при първоначалните настройки. Операцията може да приеме и друг номер, който операторът може да въведе в полето само след натискане на чекъра „Ръчен номер“.

Дата на продажбата

Датата на продажбата е по подразбиране днешния ден, като може да бъде променяна от календара под нея. Със запазването на продажбата, се запазва и датата часът на операцията, като всички автоматично издавани документи от нея приемат същите дати.

Тип на данъчната сделка

За да достъпите разширените настройки по продажбата по отношение на данъчните сделки, трябва да натиснете чекър „Финанси“. По подразбиране е зададена най-честo използвана данъчна сделка „Продажби с 20% ДДС“, но тя може да бъде сменена с друга от предварително въведените. Данъчната сделка има пряко отношение към процента ДДС, начисляван върху цената на стоките.

Срок за плащане

За да достъпите разширените настройки по продажбата по отношение на срока за плащане, трябва да натиснете чекър „Финанси“. В полето за срок за плащане може да въведете срок за плащане на финансовия документ, различен от стандартния. Цифрите се въведат в дни, например ако срокът ще е 25 дни, в полето посочвате само 25.

За визуализация на допълнителни колони на вече въведените редове в таблицата е необходимо да се маркира конкретен чекбокс Отстъпка, Крайна цена, Данъци, Складово количество, Наличност и Ценова листа.

За финализиране на операцията и генерирането на последващи документи, ако са спазени условията за това, използвайте бутон Създай.

За прекратяване на операцията и излизане от интерфейса за създаване на нова продажба, използвайте бутон Отказ.

Редакция