Контрагент Продажби на дребно

При продажбата на дребно купувачите обикновено са крайните потребители (физически лица), за това се използва един контрагент “Продажба на дребно“ или „Частно лице” за всички сделки.

Този клиент се задава като клиент по подразбиране в настройките на всички POS-ове, които ще извършват продажби на дребно.

Редакция